Thursday, September 15, 2016

HOAX MUHAMMAD : KONTRADIKSI QU'RAN

HOAX MUHAMMAD : KONTRADIKSI QU'RAN

Silahkan Ber-Agama Apapun Asal Jangan Islam !
Walaupun Quran berulangkali mengklaim diri sebagai :
Kitab yang jelas (Q. 2:99; 5:15 -16; 10:15; 6:55; 45:25; 41:53; 35:40; 26:195; 24:1; 17:12; 2:256)
Sebuah kitab yang lengkap yang mencakup segala sesuatu (Q. 6:38; 16:89; 17:89; 18:54)
Mudah dimengerti (44:58 , 54:22 , 54:32, 54:40)
Dengan segala jenis contoh/teladan ( Q.39:27; 30:58 )
Tidak ada keraguan di dalamnya (Q 2:2; 11:1),
Dijelaskan secara terperinci (Q. 6:114),
Tidak dapat diubah (Q 6:115; 15:41),
Sanggup menjelaskan dirinya sendiri (Q. 2:185)
Dan tidak mempunyai kontradiksi (Q 4:82)
_____________________
Namun Quran 3:7 mengatakan, Allah “Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya.
Padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah.
Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata:
“Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.”
Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”.
Ayat ini nampaknya bertentangan dengan semua klaim mengenai kejelasan dan kemudahan memahami Quran.
Untuk apa memberikan perumpamaan yang tidak dipahami orang?
Perumpamaan digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang rumit, bukan membuatnya menjadi semakin lebih sulit dipahami.
TIDAK WARAS BUKAN…?
Bukan qurannya yang tidak waras tetapi yang menciptakan quran itu, yaitu muhammad nabi palsu.
Semoga Tercerahkan …..
Akhir Kata: Salam Damai Saudara-Ku Sebangsa .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...