Sunday, July 31, 2016

mamad nyontek abis saat ngarang sura al fatiha

AL FATIHA adalah doa penyembahan harian Yahudi dan Kristen

AL FATIHA dalam bahasa Arab atau Tefilla Happatha dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai suatu doa untuk penyembahan harian. Ini sudah dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi diteruskan oleh orang-orang Kristiani, bahkan didoakan oleh orang-orang Islam

Beshem Eloah Harakhman HarakhimimHodu la-YHWH Rabun Ha‘olamimHarakhman Harakhimin, Melekh Yom HaddinElekha na‘bod Adonai le’orekh yamimNeheni be’orakh mishor lehayyimLalekheth be’orakh hatstsadiqqimLo halakh be‘etsath risha‘im welo hassagimAmen
(Tefilla Happatha, Christian Prayer dalam Bahasa Ibrani)

bismillâh ir-rahmân ir-rahîmal-hamdulillâhi rabb il-âlamînar-rahmân ir-rahîmmâliki yawm id-dîniyyâka na`budu wa iyyâka nasta`înihdinâ s-sirât al-mustaqîmsirât al-ladhîna an`amta `alayhim ghayr il-maghdûbi `alayhim wa la d-dâlîn Amin
(Dalam bahasa Arab, berdoa bersama dengan Al Fatiha dari saudara kita kaum Muslimin)

Dasarnya berasal dari Alkitab Perjanjian Lama :

Dengan Nama (Eloah - TUHAN) Maha Pengasih Maha Penyayang (Ezra 5:1; Daniel 9:9)
Syukur kepada (YHWH - TUHAN), Penguasa semesta alam (Daniel 2 : 37)
Maha Pengasih, Maha Penyayang (Mazmur 86 : 15)
Raja Hari Pengadilan (Mazmur 9 : 7)
Kepada-Mulah kami beribadah, ya (TUHAN - Adonai), untuk selamanya (Mazmur 30:9)
Bimbinglah kami senantiasa ke jalan yang lurus menuju kehidupan (Mazmur 27:11)
yaitu menurut jalan orang-orang yang benar (Ulangan 8:6)
Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang sesat (Mazmur 9:21)Amin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...