Thursday, October 15, 2015

Pengungsi islam bilang makanan buat anjing buat cewe islam ? gile bener. ha...7x


Pengungsi Menolak Makanan yang Diberikan, Menyatakan Bahwa Itu adalah Masalah Untuk Wanita


......Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (QS. 2:228)

Apapun makanan itu, apabila tidak layak diberikan kepada anjing, bolehkah makanan tersebut diberikan kepada wanita? Begitu rendahkah penilaian terhadap wanita hingga mereka boleh diberi makanan yang tidak akan diberikan pada anjing?
Tiga hal yang membatalkan doa : anjing, keledai, dan wanita (Bukhari)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...