Tuesday, April 10, 2012

BUKTI MUHAMMAD BODOH N SUKA MEMBUAL N NEPU. HA...7X

Muhammad Rasoul Munafik

By Melayu Murtad Berjaya

Mungkin ada beberapa cabaran yang pantas buat yang mengaku dirinya "nabi" tetapi wajarka apabila seorang "nabi" melanggar aturan Quran sebagai Hukum Islam yang tertinggi???

Dalel 1.

Q 2:222 
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Tetapi iannya (Mohammed) malah mengindahkan ayat ayat Quran yang kentara sekali bahwa mendekati wanita haid adalah suatu kotoran atawa najis, oleh sebab itulah lelaki tiada oleh wanita haid sebelum bersuci, berikut petikan hadist yang meceriterakan kemunafikan "nabi" Mohammed dengan isterinya:

Muhammad tidur bersama Umm Salama sewaktu Umm sedang mens, menciumnya tatkala puasa dan setelah itu mandi bersamanya dari satu baskom … (Sahih Bukhari 1.6.319)
Dikisahkan oleh Zainab bint Abi Salama:
Um-Salama berkata, "Saya mengalami mens ketika sedang berbaring dengan Nabi di bawah selimut wol. Lalu aku ke luar dari selimut, mengambil pakaian untuk mens dan mengenakannya. Rasul Allah berkata, “Apakah kau sedang mens?” Aku jawab, “Ya”. Lalu dia memanggilku dan merengkuhku ke bawah selimut wol.” Um Salama kemudian berkata, “Sang Nabi biasa menciumku saat dia puasa. Sang Nabi dan aku biasa mandi Janaba dari satu baskom.” (
Sahih Bukhari: Volume 1, Buku 6, Nomer 319:)
Sewaktu Aisyah sedang mens, Muhammad seringkali memeluknya sewaktu mandi … (Sahih Bukhari, 1.6.298)
Dikisahkan oleh 'Aisha:
Sang Nabi dan aku biasa mandi dari baskom yang sama ketika kami berada di Junub. Sewaktu sedang mens, dia biasa menyuruhku mengenakan Izar (pakaian yang dikenakan di bawah pinggang) dan biasa memelukku. Ketika di Itikaf, dia biasa meletakkan kepalanya ke dekatku dan aku mencucinya ketika aku sedang mens.(
Sahih Bukhari: Volume 1, Book 6, Number 298)
Muhammad meletakkan pipi dan dadanya diantara paha2 telanjang Aisyah yang sedang mens …. (Sunaan Abu Dawud, 1.0270)
Dikisahkan oleh Aisha, Ummul Mu'minin:
Umarah ibn Ghurab berkata bahwa bibinya menceritakan padanya ketika dia bertanya pada Aisyah: Bagaimana jika satu dari kami sedang mens dan dia dan suaminya tidak punya ranjang lebih dari satu? Dia (Aisyah) menjawab: Aku ceritakan padamu apa yang Rasul Allah telah lakukan:
Suatu malam Rasul Allah datang padaku ketika aku sedang menstruasi. Dia pergi ke tempat sembahyangnya, yakni tempat yang disediakan khusus untuk sembahyang di rumahnya. Dia tidak kembali sampai aku tidur nyenyak, dan dia merasa sakit karena kedinginan. Dan dia berkata: Datanglah mendekat padaku. Aku berkata: Aku sedang mens. Dia berkata: Bukalah paha2mu. Karenanya, aku membuka kedua pahaku. Lalu dia meletakkan pipi dan dadanya pada paha2ku dan aku biarkan sampai dia merasa hangat dan tertidur
. (Sunaan Abu Dawud: Book 1, Number 0270)

Lantas siapa yang munafik tanpa mengindahkan dalel dalam Quranul Kareem?? walopun dia "nabi" apakah kemunafikkan dia dapat ditutupi lantaran dia "nabi"???Inikah contoh nabi Insanul Kamil???

TAU GA SEH LO.
Hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra., ia berkata:
Seseorang datang kepada Rasulullah saw. di Ji`ranah sepulang dari perang Hunain. Pada pakaian Bilal terdapat perak. Dan Rasulullah saw. mengambilnya untuk diberikan kepada manusia. Orang yang datang itu berkata: Hai Muhammad, berlaku adillah! Beliau bersabda: Celaka engkau! Siapa lagi yang bertindak adil, bila aku tidak adil? Engkau pasti akan rugi, jika aku tidak adil. Umar bin Khathab ra. berkata: Biarkan aku membunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Aku berlindung kepada Allah dari pembicaraan orang bahwa aku membunuh sahabatku sendiri. Sesungguhnya orang ini dan teman-temannya memang membaca Alquran, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah melesat dari busurnya. (Shahih Muslim No.1761)

SKARANG MIKIR PAKE OTAK NYOK.

MENURUT LO APE SI MAMAD ADIL? SORI COY. MAMAD GA PERNAH ADIL.
ITU SMUA CUMA KLAIM MAMAD SEPIHAK.

TRUS BIAR MAMAD DIBILANG ADIL, SI OLO, TUHAN KARANGAN MAMAD JUGA BELAIN MAMAD. HA...7X

6. MAMAT SERAKAH DALEM HARTA RAMPASAN MAKA TURUN AYAT PEMBELAAN BUAT MAMAD. HA...7X

QS 3:161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

SEBAB TURUNNYA AYAT: Abu Daud dan juga oleh Tirmizi mengetengahkan hadis yang menganggapnya sebagai hadis hasan dari Ibnu Abbas, katanya, "Ayat ini diturunkan mengenai selembar permadani merah yang hilang di waktu perang Badar. Kata sebagian orang, 'Mungkin yang mengambilnya Rasulullah saw.' Maka Allah menurunkan ayat, 'Tidaklah mungkin bagi seorang nabi berkhianat terhadap urusan harta rampasan...'" (Q.S. Ali Imran 161) Thabrani mengetengahkan dalam kitab Al-Kabir dengan sanad yang orang-orangnya dapat dipercaya dari Ibnu Abbas, katanya, "Nabi saw. mengirim sepasukan tentara lalu mengembalikan panji-panjinya. Kemudian dikirimnya pula, lalu mengembalikannya. Kemudian dikirimnya lagi, lalu mengembalikan panji-panjinya disertai kepala rusa yang terbuat dari emas tetapi disertai kecurangan. Maka turunlah ayat, 'Tidaklah mungkin bagi seorang nabi berkhianat terhadap urusan harta rampasan.'" (Q.S. Ali Imran 161)

KETIDAK ADILAN MAMAD :
1. DALEM MASALAH HARTA.
2. DALEM MASALAH CEWE.
3. DALEM MASALAH BINI.
4. DALEM MASALAH AJARAN. SMUA HUKUM OLO DILANGGAR MA MAMAD ALIAS GA BERLAKU BUAT MAMAD N KLUARGA. HA...7X
Rasulullah SAW bersabda:

"Wahai anakku Fatimah, adapun perempuan-perempuan yang akan di gantung rambutnya hingga mendidih otaknya di dalam neraka adalah mereka yang di dunia tidak mau menutup rambutnya daripada dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya."
(HR. Bukhari dan Muslim)


INSPIRASI MUHAMMAD Kira2 Muhammad dapat inspirasi dari mana ya? (Sahih Muslim 5765) Aisha melaporkan bahwa Harith b. Hisham bertanya kepada Rasulullah: BAGAIMANA WAHYU DIBERIKAN KEPADAMU ? Katanya: KADANGKALA BERUPA GEMERINCING SUARA LONCENG YANG MANA PALING BERAT BUAT SAYA ... Kita bandingkan hadis diatas dengan hadis selanjutnya; (Sahih Muslim 5279) Abu Huraira melaporkan: Rasulullah berkata: LONCENG ADALAH INSTRUMEN IBLIS (Sunan Abu 14:2548) Diriwayahkan Umm Habibah: Rasulullah mengatakan: MALAIKAT TIDAK AKAN MENEMANI DIMANA ADA SUARA GEMERINCING LONCENG. Lah? katanya SUARA GEMERINCING LONCENG ITU DARI SETAN... jadi..jadi...jadi..jadi :o :o :o JADI MUHAMMAD MENERIMA WAHYU DARI SETAN!! JIBRIL YANG DIMAKSUD MUHAMMAD IALAH MALAIKAT SEBENARNYA IALAH..SETAN!!! GUNAKAN HATI NURANI ANDA! 

Foto: Selamanya umat muslim akan membantah semua nalar nalar kebohongan muhammad..! pada hal semua sudah jelas dan bukti dalam alquran.." banyak perkara perkara yang tidak masuk akal dalam isi alquran..." sifat Tuhan kita sudah tahu tapi sifat manusia kita tidak tahu..! itulah sifat muhammad kepada umat manusia.." mari kita nyimak 9 kebohongan muhammad ...!! 1. Tidak mampu mengadakan satu pun mujizat. (Kalau pun ada, itu berasal dari hadish tak sahih yang dibuat ratusan tahun kemudian sesudah Muhammad wafat, misal tentang mujizat Muhammad membelah bulan, ini pun berasal dari mulut Muhammad sendiri, tak ada saksi, sungguh konyol).

2. Dirinya sendiri yang mengklaim bahwa dirinya adalah nabi. (Nabi-nabi di Israel tidak ada yang menyebut dirinya sendiri sebagai nabi, tetapi segala ucapan dan mujizat yang membenarkan bahwa dia nabi sehingga orang-oranglah yang menyebutnya nabi, bukan atas pengakuannya sendiri)

3. Dia dengan sengaja mengarang kitab suci sendiri dan mencoba membenarkan bahwa kitabnya asli bukan palsu (Nabi-nabi Israel seperti Musa, Yesaya, Daniel, juga menulis kitabnya sendiri tapi tidak ada klaim-klaim bahwa kitabnya adalah kitab suci asli atau palsu, sebab tulisan mereka bukan untuk tujuan dikultuskan, justru orang-orang yang terkemudianlah yang mengkultuskan tulisan-tulisan nabi itu menjadi kitab suci).

4. Dia dengan sengaja menciptakan agama sendiri dan mencoba membenarkan bahwa agamanya adalah agama asli berasal dari Tuhan, yang merupakan kelanjutan dari agama-agama sebelumnya (Padahal Tuhan yang Sejati tidak pernah menciptakan agama apapun. Yahudi dan Kristen adalah hasil penamaan masing-masing umat untuk lembaga mereka, bukan nama dari Tuhan. Ajaran Tuhan adalah universal)

5. Alquran dikatakan sebagai kitab suci kelanjutan dari kitab-kitab suci sebelumnya yang juga diturunkan oleh Tuhan kepada nabi Musa, nabi Daud dan nabi Yesus. (Padahal Tuhan yang Sejati tidak pernah menurunkan kitab suci dalam pengertian harfiah. Yang Tuhan berikan kepada Musa adalah 2 loh batu, bukan kitab. Demikian juga kitab Zabur (Mazmur) bukan kitab yang jatuh dari langit yang diberikan Tuhan kepada Daud, dan apalagi Injil, bukanlah kitab yang ditulis oleh Yesus. Kesalahkaprahan dalam pemahaman ini sebagai bukti kalau Muhammad nabi palsu yang ****)

6. Banyak kisah-kisah Islam yang mencatut dongeng-dongeng kafir dari agama-agama pagan di Timur Tengah, di antaranya kisah tentang Tuhan pernah mengutuk manusia jadi kera (monyet) (QS 2:65; 5:60; 7:166), kisah Bidadari Surga mirip dengan kisah dalam agama Zoroaster atau Hindu, kisah Isra’ Miraj, Raja Salomo bercakap-cakap dengan semut (Amsal 6:6; 30:25), kisah Abraham dibakar oleh Raja Nimrod (mirip dengan kisah dalam Daniel 3), kisah Gideon yang tertukar dengan Saul raja Israel, nama Maria ibu Yesus yang tertukar dengan nama Maryam saudara perempuan Musa/Harun, dan masih banyak lagi.

7. Kejahatan yang tak terperikan yang pernah dilakukan sang nabi. (Memang sebelum Muhammad terusir dari Mekkah, tingkah lakunya biasa-biasa saja. Tapi semenjak dia hijrah ke Madinah, dengan didukung oleh tentara Ansor yang notabene asli Madinah, gerombolan baru ini suka merampok para pedagang yang melintasi perbatasan Mekah-Madinah, sekaligus memperkosa para tawanan wanitanya. Di dalam kota sendiri, Muhammad membantai orang-orang Yahudi satu demi satu yang kebanyakan adalah para pedagang kaya, Muhammad dan gerombolannya mengambil alih harta orang-orang Yahudi yang dibunuh itu yang katanya merupakan rejeki dari Allah dan mengambil alih istri dan anak-anaknya, sebagian dijadikan budak dan sebagian dijadikan istri, dan masih banyak lagi).

8. Kebejatan moral yang dilakukan sang nabi. (Setelah istri pertamanya yang bernama Kadijah wafat, Muhammad bebas berbuat semaunya dalam mencari obyek seksnya. Dia mengembat menantunya sendiri yang bernama Zainab, memperistri anak kecil berumur 6 tahun bernama Aisyah, berzinah dengan budaknya yang bernama Maria, setelah ketahuan oleh istrinya yang bernama Hafsah, turun ayat palsu yang memerintahkan Muhammad agar menikahi budaknya, mengambil alih istri orang Yahudi dari Kaybar bernama Shafiyah sehari setelah keluarganya disiksa dan dibantai oleh gerombolannya, dan masih banyak lagi).

9. Muhammad sebagai nabi palsu sangat cocok dengan nubuat dalam kitab Wahyu (13:18; 19:20; 20:10). Di dalam kitab suci disebutkan bilangan namanya, yaitu 600 60 6 atau 666. Bila angka 666 dianggap sebagai angka tahun, ini sebuah angka yang sangat dekat dengan angka tahun Masehi di mana ketika itu Kerajaan Islam mencapai masa kejayaannya; bila ditilik dari pecahan bilangan tersebut, yaitu 600 60 6, maka ini pun sangat klop dengan Muhammad. Tahun 622M sebagai tahun hijrah Muhammad memulai karir gemilangnya sebagai nabi di Madinah, angka 622 bila diambil ratusannya saja maka kita peroleh angka 600. Usia 63 Muhammad wafat dipelukan Aisyah karena racun ganas yang menggerogotinya hampir selama 3 tahun, bila diambil angka puluhannya saja akan diperoleh angka 60. Muhammad lahir pada tahun 571/572M, bila dijadikan angka satuan (angka abad) akan kita peroleh angka 6. Sehingga 600 60 6 maupun 666 semuanya cocok dan klop dengan Muhammad bila kita mencoba untuk mencocokkannya. Apalagi kalau kita mau melihat jumlah ayat dalam Alquran, yang jumlahnya 6.666 ayat. Sungguh fantastis, semuanya serba 6, dan bila angka itu dipecah akan menjadi 6000 600 60 6. Kenapa saya coba menghubungkannya dengan Muhammad? Pertimbangan ini diambil karena kata “nabi palsu” dalam kitab Wahyu ditulis dalam bentuk tunggal (bukan jamak), artinya hanya ada satu nabi palsu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dan sepanjang sejarah manusia, hanya Muhammad-lah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab dia secara terang-terangan menentang Yesus sebagai Tuhan (Antikristus), pengaruhnya mendunia, tidak hanya lokal di Arab saja, dan ajarannya telah menyebabkan kehancuran besar dan menewaskan ribuan orang bahkan jutaan orang akibat dari buah-buah yang dihasilkan oleh pengikutnya, seperti dari kasus-kasus BOM BUNUH DIRI maupun PELEDAKAN PESAWAT & PERUNTUHAN GEDUNG WTC di Amerika. Islam sangat membenci Yahudi dan Kristen, nah, siapa lagi kalau bukan dia? Bukankah sejak dari zaman Taurat sampai zaman Yesus, Iblis memang selalu berusaha untuk menghancurkan umat Allah?


Kita jangan membenci Muslim, sebab mereka cuma korban. Mereka begitu karena nabinya. Mereka bejat dan jahat juga karena nabinya. Kita seharusnya merasa iba dan kasihan kepada Muslim. Kita harus tunjukkan buah-buah roh dan kasih sayang kepada para Muslim. Kita doakan semoga Tuhan mau mengampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Mereka hanyalah korban. Sekali lagi, kita harus mengasihi mereka,

Selamanya umat muslim akan membantah semua nalar nalar kebohongan muhammad..! pada hal semua sudah jelas dan bukti dalam alquran.." banyak perkara perkara yang tidak masuk akal dalam isi alquran..." sifat Tuhan kita sudah tahu tapi sifat manusia kita tidak tahu..! itulah sifat muhammad kepada umat manusia.." mari kita nyimak 9 kebohongan muhammad ...!! 1. Tidak mampu mengadakan satu pun mujizat. (Kalau pun ada, itu berasal dari hadish tak sahih yang dibuat ratusan tahun kemudian sesudah Muhammad wafat, misal tentang mujizat Muhammad membelah bulan, ini pun berasal dari mulut Muhammad sendiri, tak ada saksi, sungguh konyol).

2. Dirinya sendiri yang mengklaim bahwa dirinya adalah nabi. (Nabi-nabi di Israel tidak ada yang menyebut dirinya sendiri sebagai nabi, tetapi segala ucapan dan mujizat yang membenarkan bahwa dia nabi sehingga orang-oranglah yang menyebutnya nabi, bukan atas pengakuannya sendiri)

3. Dia dengan sengaja mengarang kitab suci sendiri dan mencoba membenarkan bahwa kitabnya asli bukan palsu (Nabi-nabi Israel seperti Musa, Yesaya, Daniel, juga menulis kitabnya sendiri tapi tidak ada klaim-klaim bahwa kitabnya adalah kitab suci asli atau palsu, sebab tulisan mereka bukan untuk tujuan dikultuskan, justru orang-orang yang terkemudianlah yang mengkultuskan tulisan-tulisan nabi itu menjadi kitab suci).

4. Dia dengan sengaja menciptakan agama sendiri dan mencoba membenarkan bahwa agamanya adalah agama asli berasal dari Tuhan, yang merupakan kelanjutan dari agama-agama sebelumnya (Padahal Tuhan yang Sejati tidak pernah menciptakan agama apapun. Yahudi dan Kristen adalah hasil penamaan masing-masing umat untuk lembaga mereka, bukan nama dari Tuhan. Ajaran Tuhan adalah universal)

5. Alquran dikatakan sebagai kitab suci kelanjutan dari kitab-kitab suci sebelumnya yang juga diturunkan oleh Tuhan kepada nabi Musa, nabi Daud dan nabi Yesus. (Padahal Tuhan yang Sejati tidak pernah menurunkan kitab suci dalam pengertian harfiah. Yang Tuhan berikan kepada Musa adalah 2 loh batu, bukan kitab. Demikian juga kitab Zabur (Mazmur) bukan kitab yang jatuh dari langit yang diberikan Tuhan kepada Daud, dan apalagi Injil, bukanlah kitab yang ditulis oleh Yesus. Kesalahkaprahan dalam pemahaman ini sebagai bukti kalau Muhammad nabi palsu yang ****)

6. Banyak kisah-kisah Islam yang mencatut dongeng-dongeng kafir dari agama-agama pagan di Timur Tengah, di antaranya kisah tentang Tuhan pernah mengutuk manusia jadi kera (monyet) (QS 2:65; 5:60; 7:166), kisah Bidadari Surga mirip dengan kisah dalam agama Zoroaster atau Hindu, kisah Isra’ Miraj, Raja Salomo bercakap-cakap dengan semut (Amsal 6:6; 30:25), kisah Abraham dibakar oleh Raja Nimrod (mirip dengan kisah dalam Daniel 3), kisah Gideon yang tertukar dengan Saul raja Israel, nama Maria ibu Yesus yang tertukar dengan nama Maryam saudara perempuan Musa/Harun, dan masih banyak lagi.

7. Kejahatan yang tak terperikan yang pernah dilakukan sang nabi. (Memang sebelum Muhammad terusir dari Mekkah, tingkah lakunya biasa-biasa saja. Tapi semenjak dia hijrah ke Madinah, dengan didukung oleh tentara Ansor yang notabene asli Madinah, gerombolan baru ini suka merampok para pedagang yang melintasi perbatasan Mekah-Madinah, sekaligus memperkosa para tawanan wanitanya. Di dalam kota sendiri, Muhammad membantai orang-orang Yahudi satu demi satu yang kebanyakan adalah para pedagang kaya, Muhammad dan gerombolannya mengambil alih harta orang-orang Yahudi yang dibunuh itu yang katanya merupakan rejeki dari Allah dan mengambil alih istri dan anak-anaknya, sebagian dijadikan budak dan sebagian dijadikan istri, dan masih banyak lagi).

8. Kebejatan moral yang dilakukan sang nabi. (Setelah istri pertamanya yang bernama Kadijah wafat, Muhammad bebas berbuat semaunya dalam mencari obyek seksnya. Dia mengembat menantunya sendiri yang bernama Zainab, memperistri anak kecil berumur 6 tahun bernama Aisyah, berzinah dengan budaknya yang bernama Maria, setelah ketahuan oleh istrinya yang bernama Hafsah, turun ayat palsu yang memerintahkan Muhammad agar menikahi budaknya, mengambil alih istri orang Yahudi dari Kaybar bernama Shafiyah sehari setelah keluarganya disiksa dan dibantai oleh gerombolannya, dan masih banyak lagi).

9. Muhammad sebagai nabi palsu sangat cocok dengan nubuat dalam kitab Wahyu (13:18; 19:20; 20:10). Di dalam kitab suci disebutkan bilangan namanya, yaitu 600 60 6 atau 666. Bila angka 666 dianggap sebagai angka tahun, ini sebuah angka yang sangat dekat dengan angka tahun Masehi di mana ketika itu Kerajaan Islam mencapai masa kejayaannya; bila ditilik dari pecahan bilangan tersebut, yaitu 600 60 6, maka ini pun sangat klop dengan Muhammad. Tahun 622M sebagai tahun hijrah Muhammad memulai karir gemilangnya sebagai nabi di Madinah, angka 622 bila diambil ratusannya saja maka kita peroleh angka 600. Usia 63 Muhammad wafat dipelukan Aisyah karena racun ganas yang menggerogotinya hampir selama 3 tahun, bila diambil angka puluhannya saja akan diperoleh angka 60. Muhammad lahir pada tahun 571/572M, bila dijadikan angka satuan (angka abad) akan kita peroleh angka 6. Sehingga 600 60 6 maupun 666 semuanya cocok dan klop dengan Muhammad bila kita mencoba untuk mencocokkannya. Apalagi kalau kita mau melihat jumlah ayat dalam Alquran, yang jumlahnya 6.666 ayat. Sungguh fantastis, semuanya serba 6, dan bila angka itu dipecah akan menjadi 6000 600 60 6. Kenapa saya coba menghubungkannya dengan Muhammad? Pertimbangan ini diambil karena kata “nabi palsu” dalam kitab Wahyu ditulis dalam bentuk tunggal (bukan jamak), artinya hanya ada satu nabi palsu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dan sepanjang sejarah manusia, hanya Muhammad-lah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab dia secara terang-terangan menentang Yesus sebagai Tuhan (Antikristus), pengaruhnya mendunia, tidak hanya lokal di Arab saja, dan ajarannya telah menyebabkan kehancuran besar dan menewaskan ribuan orang bahkan jutaan orang akibat dari buah-buah yang dihasilkan oleh pengikutnya, seperti dari kasus-kasus BOM BUNUH DIRI maupun PELEDAKAN PESAWAT & PERUNTUHAN GEDUNG WTC di Amerika. Islam sangat membenci Yahudi dan Kristen, nah, siapa lagi kalau bukan dia? Bukankah sejak dari zaman Taurat sampai zaman Yesus, Iblis memang selalu berusaha untuk menghancurkan umat Allah?


Kita jangan membenci Muslim, sebab mereka cuma korban. Mereka begitu karena nabinya. Mereka bejat dan jahat juga karena nabinya. Kita seharusnya merasa iba dan kasihan kepada Muslim. Kita harus tunjukkan buah-buah roh dan kasih sayang kepada para Muslim. Kita doakan semoga Tuhan mau mengampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Mereka hanyalah korban. Sekali lagi, kita harus mengasihi mereka,
Anda Bertanya Habib Tukul Arwana Menjawab

BUKTI BAHWA MUHAMMAD ADALAH PENDUSTA

Mau lihat bahwa Muhammad itu seorang pendusta? Dan mau lihat buktinya bahwa Allah swt hanyalah angan-angan Muhammad saja? Silakan periksa ayat-ayat QS yang saya cantumkan ini, pada Al Quranmu.

Al Quranlah yang membuktikan apa yang saya sebutkan diatas, bukan saya. Hal ini tidak boleh kamu bantah. Sebab jika kamu bantah, berarti kamu membantah ayat Al Quranmu sendiri:

DIALOG MUHAMMAD DAN PARA KAFIR MEKKAH

Muhammad :
Isa itu datang membawa tanda mujizat, membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan yang berpenyakit sopak, menghidupkan orang mati. (QS 3:49).

Kafir Mekkah-1:
Mengapa kepadamu tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhanmu?

Muhammad:
Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. (QS 29:50).

Kafir Mekkah-2:
Mengapa tidak diturunkan kepadamu tanda kebesaran dari Tuhanmu?

Muhammad:
Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang pemberi peringatan. (QS 13:7)

Kafir Mekkah-3:
Muhammad, mengapa tidak diturunkan suatu keterangan atau mukjizat dari Tuhanmu?

Muhammad:
Sesungguhnya yang ghaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. (QS 10:20).

Kafir Mekkah-1:
Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu... jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikatnya berhadapan muka dengan kami! (QS 17:90-92).

Muhammad:
Sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan Kami. Melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu! .....(QS 17:59)

Kafir Mekkah-1, 2 dan 3:
Hahahahaha.... Kamu ini bagaimana, Muhammad? Jadi tanda mukjizat Isa putra Maryam itu adalah dusta orang-orang dahulu? Lihat, dia mendustai ucapannya sendiri! Ia bilang Isa membawa tanda-tanda mukjizat atas seijin Allah, ternyata itu dusta. Karena kamu tak bisa menunjukkan tanda mukjizat Allahmu, kok sekarang kamu bilang tanda mukjizat yang lampau itu adalah dusta! Hebat sekali jurus pamungkasmu. Jujur saja kalau nggak punya mukjizat termasuk Allahmu, kamu kok banyak dalih?

Nah itulah ayat "putar-putar" Muhammad. Alkitab pun dia bilang sudah dipalsukan. Sekarang mukjizat yang dituliskan di Al Quran pun dia bilang sudah didustakan!

Tadi dia bilang "tunggu sajalah olehmu.."
Ternyata yang ditunggu-tunggu itu tidak ada, karena rupanya itu dusta orang-orang dahulu. Tetapi, siapa yang telah berdusta, Muhammad? Ucapanmu sendiri telah menunjukkan bahwa engkau adalah justru Pendusta! Dan sesungguhnya, semua muslim sedunialah yang engkau dustai.

Memang selama hidupnya Muhammad nggak ada mukjizat Allah Swt melalui Muhammad. Tanda mukjizat yang diceritakan di Al Quran adalah perbuatan Allah Alkitab masa lampau, bukan Allah swt. Sebab jika Allah Alkitab Tuhannya Muhammad maka akan ada tindakan Allah terhadap tantangan para kafir Mekkah itu! Astagafirullah...

tau ga seh lo.
Muslim (Vol. I, p. 204). “kata rasulullah (saw): ‘Satu setan tertentu dari kalangan jin menyerang aku kemarin untuk menghentikan shalatku, tetapi, sungguh, auwloh memberikan aku kemenangan atasnya. Aku mengikatnya di sisi salah satu pilar masjid supaya engkau bangun di pagi hari dan melihatnya, kalian semuanya, ketika aku ingat doa saudaraku Solomon : “O Tuhan, ampuni aku dan beri aku kuasa yang tidak seorangpun pernah mempunyai,” dan sesudah itu auwloh membebaskan setan!’”

Read more: http://islamexpose.blogspot.com/2008/01/unsur-animisme-dalam-sholat.html#ixzz2Q8pX9icT

mamad tangkep setan n OLO BEBASIN SETAN YANG DITANGKEP MAMAD. HA...7X

MIKIR GA SEH LO.

KNAPE OLO BEBASIN SETAN YANG DITANGKEP MAMAD?

INI JELAS BUALAN MAMAD. DIE NGEBACOT BISA TANGKEP SETAN N MO KASEH LIAT. TAPI BIAR PENGIKUTNYE GA BANYAK TANYA MAKA DIE BILANG LO GA BISA LIAT TUH SETAN KARNA OLO DE LEPASIN. HA...7X

HARUSNYE PENGIKUT MAMAD TERMASUK LO KRITIS DONG. MIKIR PAKE OTAK DONG.

KNAPE OLO BEBASIN SETAN YANG DITANGKEP MAMAD? HA...7X

KALO LO MO MIKIR PAKE OTAK N BERSIKAP KRITIS MA QORAN N HADIS MAKA CUMA ADA 2 KEMUNGKINAN.
1. KALO LO PINTER MAKA LO AKAN MURTAD DARE ESLAM. HA...7X
2. KALO LO BLOON MAKA LO GA MO MURTAD DARE ESLAM WALAU DE NGELIAT ADA KEJANGGALAN DARE HADIS INI. HA...7X

KARNA LO BLOON MAKA LO PASTI BILANG INI HADIS PALSU.

TAPI KALO HADIS PALSU KOK SUKA DIPAKE MA USTAD N IMAM MESJID SAAT LAGI DAKWAH ATO CERAMAH. HA...7X

MAKENYE MURTAD SEBELOM TERLAMBAT TAUK. HA...7X

ESLAM BIKIN UMATNYE JADE ORANG BODOH. HA...7X http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2013/04/eslam-bikin-umatnye-jade-orang-bodoh.html

YLU AMEN
Dari Abu Dzar r.a : Nabi saw bersabda, “Tahukah anda semua, ke manakah matahari itu pergi?” Jawab mereka, ‘Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.’ Sabda Nabi saw, “Dia (matahari) berjalan sampai ke perhentiannya di bawah Arasy, lalu di sana dia sujud. Dia senantiasa sujud sampai datang perintah: Bangkitlah, dan kembali ke tempatmu semula.

Dia pun pergi dan muncul lagi di tempatnya semula. Kemudian dia berjalan sampai hingga sampai pula di tempatnya di bawah Arasy, lalu di sana dia sujud sampai datang pula perintah: Bangkitlah dan kembali ke tempatmu semula. Dia pun pergi dan terbit di tempatnya semula.

Kemudian ia berputar pula, tidak pernah membantah sedikit jua pun hingga ia sampai pula kembali di tempatnya di bawah Arasy. Tiba-tiba ia mendapat perintah: Bangkitlah, dan muncullah di tempat engkau biasa tenggelam. Maka terbitlah ia di barat.”

Sabda Rasulullah saw, “Tahukah anda semua, bilakah itu akan terjadi? Ialah (ia terjadi) pada hari di mana iman seseorang tiada berguna lagi jika sebelumnya dia tidak beriman, atau tidak berbuat suatu kebajikan dengan imannya itu.” [shahih muslim 0131]

(ARASY ADALAH TAHTA ALLOH SWT , MATAHARI ADA DI BAWAH ARASY ALLOH SWT , ALLOH SWT JADI SATE KALI WKWKWKWWKKKKK, ADA ADA SAJA ILMU ASTRONOMI MUHAMMAD INI....ARASY ALLOH SWT PANAS YA TIAP MATAHARI KEMBALI KRN ADA DIBAWAH ARASY ALLOH SWT...
==================  
HA...7X MATAHARI TERBIT DARE BARAT? HA...7X TERNYATA MAMAD SAMA IDEOTNYE MA ALLOH. YAH IYE LAH ORANG MAMAD = ALLOH. HA...7X


Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, setiap orang yang telah mendengar Risalahku, baik ia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tanpa iman dengan Risalahku itu, maka dia pasti masuk neraka.” [shahih muslim 0125]

hadis diatas bertentangan dengan ayat quran al-maidah 69:inna alladziina aamanuu waalladziina haaduu waalshshaabi-uuna waalnnashaaraa man aamana biallaahi waalyawmi al-aakhiri wa'amila shaalihan falaa khawfun 'alayhim walaa hum yahzanuuna

[5:69] Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja431 (diantara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
===============
INI BUKTI KALO MAMAD SUKA BERTENTANGAN / KONTRADIKSI AJARANNYE SENDIRI. YAH IYELAH KARNA ALLOH = MAMAD ALIAS MAMAT LAH YANG BERPIRMAN SBAGE ALLOH. HA...7X


Dari Abu Hurairah r.a : Nabi saw bersabda, “Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan orang itu gembala kambing. Para sahabat bertanya, ‘Dan anda sendiri bagaimana?’
Jawab Nabi saw, “Ya, aku pernah gembala kambing orang Mekah dengan (upah) beberapa qirath (nama mata wang lama). [1105]
(HOAX MUHAMMAD.....SEMUA NABI YG JUMLAHNYA 124 RIBU ORANG ADALAH GEMBALA KAMBING)....BUILSIT....Dari Anas bin Malik r.a : Rasulullah saw bersabda, "Belum sempurna iman seseorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapanya dan kepada manusia semuanya. (shahih muslim 0035 )

(MUHAMMAD JADI BERHALA BUAT UMAT ISLAM)

HR. Ahmad

Wahai Abu Hurairah, potonglah (perpendek) kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat (melalui) kuku-kuku yang panjang.

Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah yang diriku berada dalam genggaman-Nya. Sesungguhnya akan turun kepada mu Ibnu Maryam (Nabi Isa a.s) menjadi halim yang adil. Maka dipecahnya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak dan harta kekayaan akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun yang mahu menerima.” [shahih bukhari 1090]
=============
TEPU2 ALA MAMAT. SALIB ADALAH LAMBANG YESUS MASA SIH IPECAHIN/DIPATAHIN. HA...7X

Dari Abu Hurairah r.a. katanya, Nabi bersabda; "Sebaik-baik hari ialah Jumaat kerana pada hari itu Adam dijadikan. Pada hari itu dia masuk Syurga, pada hari itu dia keluar daripadanya dan tidak terjadi Kiamat melainkan pada hari Jumaat." - Sahih Muslim

Sumber: Ayo share Hadist-hadist pencerah hidup, disini. - IndoForum http://www.indoforum.org/t71326/#ixzz1qxhx1iHR
Hak Cipta: www.indoforum.org

Hadist-hadist Kocak

Post  feifei_fairy on Sun Apr 11, 2010 2:47 am
Hadist-hadist KocakYANG SALAH PERUTNYA!!
:
Sahih Bukhari 7.71.614
Diriwayatkan oleh Abu Said: seseorang datang pada sang nabi dan berkata, 'Saudaraku perutnya sedang sakit." Sang Nabi berkata, "Suruh dia minum madu." Orang itu datang lagi dan berkata, "Sudah kusuruh minum madu tapi malah tambah parah." Sang nabi lalu berkata, "Allah telah mengatakan yang sesungguhnya, perut saudaramu yang berbohong."
________________________________________________
MONYET SYARIAH
:
Sahih BUkhari 5.58.188

Diriwayatkan 'Amr bin Maimun: Ketika perioda pra-islam, jaman jahilliyah, aku melihat monyet betina dikelilingi oleh sejumlah monyet2 lain. mereka semuanya sedang merajam monyet betina itu, karena monyet itu telah melakukan zinah. Akupun ikut merajamnya.
________________________________________________
JANGAN2 MUHAMMAD ITU VAMPIR:
Sahih BUkhari 1.12.815

Diriwayatkan oleh Abdul Aziz. Seseorang bertanya pada Anas, "Apa yang kau dengar dari sang Nabi tentang bawang putih?" Dia berkata, "Sang Nabi bersabda, 'Siapapun yang memakan tumbuhan ini jangan dekat2 kami atau sholat bersama kami."
________________________________________________
MAKANAN KESENENGAN KARENA DIMAKAN RASUL:
Sahih Bukhari 4.56.779

Diriwayatkan oleh Abdullah:
Kami biasa menganggap mukjijat dari Allah sebagai berkat, tapi kalian menganggapnya sebagai peringatan. Sekali waktu kami bersama Rasulallah dalam sebuah perjalanan, dan kami kekurangan air. Dia berkata "Bawa sisa air yang ada padamu" Orang2 membawa sisa air yg sedikit dalam tempat minum mereka. Dia menempatkan air2 itu ditangannya dan berkata "Kemarilah air berkat dan berkat itu dari Allah." Kulihat air mengalir dari jari2 Rasulallah, dan tanpa ragu lagi, kudengar MAKANAN2 JUGA MEMUJI2 ALLAH, ketika dimakan (oleh Rasul).
________________________________________________
KENAL AMA BATU TERTENTU:
Sahih Muslim 30.5654
Jabir b. Samura melaporkan bahwa Rasulallah berkata: Aku mengenal sebuah batu di Mekah yang selalu menyaluti (menghormat) aku sebelum aku menjadi seorang nabi dan sekarangpun aku masih bisa mengenalinya.
________________________________________________
LAWAN KAUM BERHALA (POLITEIS) DENGAN MEMOTONG KUMIS, APA HUBUNGANNYA?:
Sahih Muslim 2.500; 2.501
Ibn Umar berkata: Rasullallah berkata: Perangilah kaum berhala, potong kumis dan tumbuhkan jenggot
________________________________________________
JILATIN DONG JARI GUE:
Sahih Bukhari 7.65.366
Diriwayatkan oleh Ibn Abbas: Sang nabi berkata, 'jika kamu makan, jangan membersihkan tanganmu sebelum kau jilati lebih dulu, atau dijilati oleh orang lain.'
________________________________________________
PERALATAN MAKAN MINUM DARI PERAK BERBAHAYA:
Sahih Bukhari 7.69.538

Diriwayatkan oleh Um Salama (istri sang nabi): Rasulallah berkata, "Dia yang minum dalam peralatan perak hanya memenuhi perutnya dengan api neraka."
________________________________________________
ALLAH MENGAJAR ADAM NAMA2 KENTUT:
Tabari I.267
Dan Allah mengajarkan Adam semua nama2 segala sesuatu seperti: Dia mengajarkan nama dari segala sesuatu, hingga kentut besar dan kentut kecil.
Apaaa ya namanya kentut besar dan kecil???:________________________________________________
CAT RAMBUTMU

Sahih Bukhari 7.72.786
Diriwayatkan Abu Huraira: Sang Nabi berkata, "Yahudi dan Kristen tidak mengecat rambut mereka jadi kau harus melakukan kebalikan dari yang mereka lakukan."
________________________________________________
DILARANG PAKE SEPATU SEBELAH:
Sahih Bukhari 7.72.746
Diriwayatkan oleh Abu Huraira: Rasulallah berkata, "Tak seorangpun boleh berjalan memakai sepatu sebelah saja, dia harus memakai dua-duanya atau tidak pakai sama sekali."

________________________________________________
ALLAH SUKA GANJIL:
Sahih Bukhari 8.75.419

Diriwayatkan oleh Abu Huraira: Allah punya 99 nama, yakni seratus kurang satu, dan siapapun yang percaya arti2nya dan bertindak sesuai itu, akan masuk surga; dan Allah itu satu dan suka angka ganjil.
________________________________________________

PENGIKUT KURANG AJAR :
Sahih Bukhari 1.4.158
Diriwayatkan oleh Abdullah: Nabi keluar untuk buang air besar dan memintaku mencari tiga batu utk cebok. AKu hanya menemukan dua batu, kucari batu yang ketiga tapi tak ketemu. Jadi kuambil saja TAHI KERING dan kuberikan padanya. Dia mengambil dua batu itu dan membuang TAHI KERING sambil berkata, "Ini benda kotor dan bau!!"


SALAH DOA (ATAU ALLAH YANG O'ON?)

Sahih Bukhari 2.17.127
Diriwayatkan oleh Sharik: Anas bin Malik berkata, "Seseorang memasuki masjid dihari Jum'at lewat pintu yang menghadap Daril-Qada' dan Rasul Allah sedang membawakan Khotbah. Orang itu berdiri dihadapan Rasul dan berkata, "O Rasul, ternak sedang sekarat dan jalan2 terpotong, please berdoa pada Allah utk meminta hujan." Jadi Rasul mengangkat kedua tangannya dan berkata, 'O Allah! Berkati kami dengan hujan. O Allah! Berkati kami dengan hujan. O Allah! Berkati kami dengan hujan." Anas menambahkan, "Demi Allah, saat itu tidak ada awan dilangit dan tidak ada rumah atau bangunan antara kami dengan gunung Silas". Lalu sebuah awan besar muncul seperti perisai muncul dibelakang gunung itu dan ketika sampai keatas kami, turun hujan. Demi Allah kami tidak melihat matahari selama seminggu.
Jum'at berikutnya, seseorang masuk lewat pintu yang sama dan Rasul sedang khotbah, orang itu berdiri dihadapannya dan berkata, "O Rasulallah! Ternak2 sedang sekarat dan jalan2 terpotong. Please berdoa pada Allah utk menghentikan hujan.' Anas menambahkan, "Rasulallah mengangkat kedua tangannya dan berkata, 'O Allah! Hujan disekeliling kita bukan diatas kita, O Allah! di Padang, di gunung dibukit, dilembah dan ditempat2 dimana pohon tumbuh.'" Anas menambahkan "Hujan berhenti dan kami keluar, dibawah sinar matahari" Sharik bertanya pada Anas apakah itu orang yang sama yang meminta hujan Jum'at sebelumnya. Anas menjawab tidak tahu.

link : http://opi.110mb.com/haditsweb/muslim/b5_salat.htm
__________________________
______________________

SETAN TERKENTUT-KENTUT :
Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:
Dari Nabi saw., Beliau bersabda: Sesungguhnya setan, apabila mendengar azan untuk salat, ia berlari sambil terkentut-kentut sampai tidak mendengarnya lagi. Ketika azan telah berhenti, ia kembali menghasut. Apabila mendengar iqamat, ia pergi sampai tidak mendengarnya. Ketika iqamat telah berhenti, ia kembali menghasut lagi. (Shahih Muslim No.582)
(Red :xixixi...bau gak ya kentutannya SETAN ???)

________________________________________________
MINUM TIDAK BOLEH SAMBIL BERDIRI:
Sahih Muslim B23 #5022:
Abu Huraira melaporkan: Rasulallah berkata: tak seorangpun kalian boleh minum sambil berdiri; dan jika terlupa, dia harus muntahkan.
________________________________________________
JUS LALAT:
Sahih Bukhari V5 B54 #537
Nabi berkata “Jika ada lalat masuk minumanmu, dia harus benamkan lagi kedalam minuman itu, karena sebelah sayapnya mengandung penyakit dan sayap sebelah lagi mengandung obat utk penyakit itu.”
________________________________________________
SETAN KOST DILUBANG HIDUNG:
Sahih Muslim B2 #462
Abu Huraira melaporkan: Rasulallah berkata. Jika kalian bangun tidur dan melakukan wudhu, dia harus membersihkan hidungnya tiga kali, karena setan telah menginap dilubang hidungnya.
________________________________________________
BENDERA DIPANTAT:
Sahih Muslim B19 #4309
Abu Sa’id melaporkan bahwa rasulallah berkata: Dihari kiamat akan ada bendera ditempelkan pada pantat setiap orang yang bersalah telah melanggar keimanan.
________________________________________________
BATU NGADU:
Sahih Bukhari V4 B52 #117
Rasulallah berkata, “Kiamat tidak akan tiba sampai kalian memerangi yahudi, dan batu dimana orang2 yahudi sembunyipun akan berkata, ‘O muslim! Ada yahudi sembunyi dibelakangku, bunuhlah dia.”
________________________________________________
ORANG NGANTUK DIKETAWAIN SETAN:
Sahih Bukhari V8 B73 #242
Nabi berkata, “Allah suka dengan bersin dan tidak suka dengan menguap, jadi jika ada orang bersin lalu memuji Allah, maka menjadi kewajiban setiap muslim yang mendengarnya utk berkata: Yarhamukallah (Semoga Allah mengampunimu). Tapi mengenai menguap, itu dari setan, jadi setiap orang harus berusaha menghentikannya jika ada yang menguap, jika orang Cuma berkata ‘Ha’ ketika ada yang menguap, Setan akan mentertawakannya.

Rasulullah bersabda:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta’alaa anhu, Rasulullah bersabda, “Sungguh Allah mencintai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap, maka jika kalian bersin maka pujilah Allah, maka setiap orang yang mendengar pujian itu untuk menjawabnya; adapun menguap, maka itu dari syaitan, maka lawanlah itu sekuat tenagamu. Dan apabil seseorang menguap dan terdengar bunyi: Aaaa, maka syaitan pun tertawa karenanya”. Shahih Bukhari, 6223.

________________________________________________
NGAPAIN NIH NABI JILATIN MAYAT??:
Sahih Bukhari V2 B23 #360
Nabi mendatangi kuburan Abdullah bin Ubai setelah mayatnya dikubur. Mayat itu dikeluarkan lalu sang Nabi melumurkan ludahnya diseluruh tubuh mayat itu dan memakaikan bajunya sendiri.
________________________________________________
MENTEGA RASA TIKUS:
Sahih Bukhari V7 B67 #447
Mengenai binatang, misal tikus atau binatang lain yang masuk kedalam minyak atau mentega: Saya diberitahu bahwa jika ada tikus masuk kedalam mentega dan mati didalamnya, sang Nabi memerintahkan mentega disekeliling tikus itu utk dibuang dan mentega sisanya bisa dimakan.
________________________________________________
APA HUBUNGANNYA, NABI???:
Sahih Bukhari Volume 006, Buku 060, No. 466.Diriwayatkan oleh Abdullah bin Zama: dia mendengar nabi berdawah dan menyebut-nyebut tentang unta betina dan orang yang mengikatnya. Rasulallah berkata:
“ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka (utuk mengikat unta betina) (91.12). Lalu dia berkata, “Seorang yang kuat sangat jarang dan yang menikmati perlindungan kaumnya seperti Abi Zama yang maju mengikatnya.” Nabi lalu menyebut tentang wanita (dalam dawahnya). “Tidak bijak bagi siapapun utk memecuti istrinya seperti terhadap budak, lalu dia menidurinya dimalam itu juga.” Lalu dia memerintahkan mereka agar jangan menertawai yang kentut dan berkata “Kenapa orang mentertawai sesuatu yang dia sendiri suka lakukan?”
________________________________________________
BALAS DENDAM PADA KADAL

Sahih Bukhari V4 B55 #579
Rasulallah memerintahkan bahwa kadal harus dibunuh dan berkata “Karena Kadal pernah menyemburkan api pada Abraham.”
________________________________________________
Doa masuk kamar mandi atau toilet
• Hadis riwayat Anas ra., ia berkata:
Adalah Rasulullah saw. ketika masuk toilet (dan dalam hadis Husyaim bahwa Rasulullah saw. apabila memasuki jamban) beliau berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan". (Shahih Muslim No.563)

________________________________________________

Jika muslim MIMPI BURUK, MELUDAHLAH 3 KALI:
Hadis riwayat Abu Qatadah, ia berkata:
Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: Mimpi baik (rukyah) itu datang dari Allah dan mimpi buruk (hilm) datang dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian bermimpi yang tidak menyenangkan hendaklah dia meludah ke samping kiri sebanyak tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. (Shahih Muslim No.4195)

ISLAM DAN CERITA-CERITA MENGGELIKAN

Orang Indonesia mengenal cerita si kancil, seekor binatang yang berfikiran seperti manusia dan bisa bercakap-cakap. Dibarat dikenal kisah-kisah seperti Donald Bebek dan Micky Mouse, binatang yang berperilaku seperti manusia dan sangat menggelikan.
Uniknya, dalam Al-Qur’an dan tradisi Islam dijumpai juga kisah-kisah serupa yang tidak kalah lucu, unik dan menggelikannya. Batu, binatang, tulang bahkan bumi danlangitpun bias ngobrol dan memiliki kesadaran manusia.
________________________________________________

1. BATU MENGGODA NABI MUSA

Kisah berikut dijamin sangat lucu, yaitu nabi Musa menjadi korban mujizat yang dilakukan Aulloh SWT .
Sumber :
Sahih Al-Bukhari, Volume 4, buku 55, Nomor 616 :
Narrated Abu Huraira:
Allah's Apostle said, "(The Prophet) Moses was a shy person and used to cover his body completely because of his extensive shyness. One of the children of Israel hurt him by saying, 'He covers his body in this way only because of some defect in his skin, either leprosy or scrotal hernia, or he has some other defect.' Allah wished to clear Moses of what they said about him, so one day while Moses was in seclusion, he took off his clothes and put them on a stone and started taking a bath. When he had finished the bath, he moved towards his clothes so as to take them, but the stone took his clothes and fled; Moses picked up his stick and ran after the stone saying, 'O stone! Give me my garment!' Till he reached a group of Bani Israel who saw him naked then, and found him the best of what Allah had created, and Allah cleared him of what they had accused him of. The stone stopped there and Moses took and put his garment on and started hitting the stone with his stick. By Allah, the stone still has some traces of the hitting, three, four or five marks. THIS IS WAS WHAT ALLAH REFERS TO IN HIS SAYING:-- "O you who believe! Be you not like those Who annoyed Moses, But Allah proved his innocence of that which they alleged, And he was honorable In Allah's Sight." (33.69)

Dikisahkan oleh Abu Huraira :
Rasulullah berkata, “Nabi Musa adalah orang yang pemalu dan biasa menutup tubuh keseluruhan karena sifat pemalunya. Salah satu orang Israel berkata, “Dia menutup tubuhnya karena ada cacat dikulitnya …….” Allah berketetapan untuk menyembuhkan Musa dari tuduhan tersebut, maka satu saat pada waktu Musa sedang sendirian, Musa menanggalkan bajunya dan meletakkan diatas sebuah batu dan mulai mandi. Saat dia selesai mandi, Musa hendak mengambil bajunya, namun sang batu mengambil bajunya dan lari. Musa mengambil tongkatnya dan mengejar batu yang berlari sambil berkata, “O batu, kembalikan bajuku!”. Musa berlari hingga mencapai sekelompok orang Israel yang melihatnya telanjang, dan melihatnya dalam keadaan sempurna seperti yang telah diciptakan Allah, dan Allah membersihkannya dari tuduhan mereka. Sang batu berhenti dan Musa mengambil bajunya dan mengenakannya dan kemudian mulai memukuli batu tersebut dengan tongkatnya. Demi allah, batu itu masih memiliki bekas-bekas pukulan, 3, 4 atau 5 bekas pukulan. Inilah yang dimaksud Allah saat berfirman, “(33:69)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.
(QS 33 : 69)
Luar biasa, Aulloh SWT membuat mujizat 2 kali :

• batu bisa mencuri pakaian nabi Musa dan berlari-lari
• rasa pemalu nabi Musa dihilangkan Aulloh SWT hingga berani lari-lari telanjang.

Ada-ada saja mujizat Aulloh SWT ini.

Apa pula gunanya mujizat seperti ini.
Apakah Aulloh SWT tidak bisa membuat mujizat yang tidak perlu membuat nabi MUSA LARI-LARI TELANJANG MENGEJAR BATU.

________________________________________________

2. SEMUT YANG MEMILIKI KESADARAN MANUSIA

Dalam kisah Sulaiman, dijumpai tentang semut yang berbicara.

QS 27:18
Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari";
19 : maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdo'a: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni'mat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".

Kisah diatas cukup mengelikan karena menempatkan semut memiliki kesadaran dan berbicara seperti manusia. Semut tidaklah berbicara seperti manusia berbicara melainkan menggunakan sinyal-sinyal suara yang sangat terbatas, seperti bunyi jangkrik yang mengerik atau burung yang mencicit.
Sumber :The Ants
Bert Hölldobler dan Edward O. Wilson
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1990, halaman 257


No evidence exists to rank the chirps of stidulation as anything more than simple unitary signals. In other words, ants do not "talk" by modulating sound through time. ...... stridulation in ants produces a monotonous series of chirps with limited meaning.

Tidak ada bukti untuk mengkategorikan suara kerikan lebih dari sekedar sinyal tunggal yang sederhana. Dalam kata lain, semut tidak berbicara dengan modulasi suara …… suara kerikan semut adalah monoton dengan pengertian yang terbatas.

Semut tidak bercakap-cakap seperti manusia, melainkan berkomunikasi terutama dengan kimia pheromone.

Sumber :
Ibid, halaman 255
The use of vibrational signals is weakly developed in ants in comparison with communication by pheromones. ...
Penggunaal sinyal vibrasi tidaklah banyak dalam kehidupan semut dibandingkan dengan komunikasi menggunakan pheromone ….

Pheromone sendiri adalah zat kimia.

Sumber :Encyclopaedia Britnannica, edisi 2003
Topik : Pheromone

any endogenous chemical secreted in minute amounts by an organism in order to elicit a particular reaction from another organism of the same species. Pheromones are widespread among insects and vertebrates but are unknown among birds.
….. zat kimia yang dihasilkan dalam jumlah kecil oleh organisme dengan tujuan untuk memicu reaksi tertentu dari organisme lainnya dalam spesies yang sama. Pheromone digunakan secara luas oleh serangga dan vertebrata namun tidak dikenal dalam dunia burung.

Kisah dalam Al-Qur’an yang menempatkan semut berbicara dan memiliki kesadaran seperti manusia :
• Mengetahui bahwa Sulaiman dan pasukannya tidak menyadari keberadaan mereka (semut)
• Mengetahui nama sang pemimpin yaitu Sulaiman
• Mengetahui sang pemimpin memiliki prajurit yang banyak, atau dengan kata lain memiliki kesadaran tunggal dan majemuk

Bayangkan, semut saja bisa mengetahui nama manusia, sementara manusia tidak tahu nama-nama semut atau mengetahui apakah semut-semut punya nama.
Jika semut punya nama, mungkin saja ada semut yang bernama Muhammad??

Hanya Aulloh SWT yang tahu.

________________________________________________

3. KELEDAI PENDAKWAH YANG BUNUH BUNUH DIRI

Kisah berikut dijamin juga lucu.
Sumber :
The Beginning and the End
Ibn Kathir,
Chapter Six, Entry title: "The Conversation of the Donkey"


[i]"When Allah opened Khaybar to his prophet Muhammad – may Allah’s prayers and peace be upon him – he (Muhammad) received as his share of the spoils four sheep, four goats, ten pots of gold and silver and a black, haggard donkey.
The prophet – may Allah’s prayers and peace be upon him – ADDRESSED the donkey asking, ‘What is your name?’ THE DONKEY ANSWERED, ‘Yazid Ibn Shihab. Allah had brought forth from my ancestry 60 donkeys, none of whom were ridden on except by prophets. None of the descendants of my grandfather remain but me, and none of the prophets remain but you and I expected you to ride me. Before you, I belonged to a Jewish man, whom I caused to stumble and fall frequently so he used to kick my stomach and beat my back.’
The prophet – may Allah’s prayers and peace be upon him – said to him, ‘I will call you Ya’foor, Oh Ya’foor.’ Then Ya’foor REPLIED, ‘I obey.’ The prophet then asked, ‘Do you desire females?’ The donkey replied, ‘NO!’
So the prophet used to ride the donkey to complete his business and if the prophet dismounted from him he would send the donkey to the house of the person he wanted to visit and Ya’foor would knock at the door with his head. When the owner of the house would answer the door, the donkey would signal to that person to go see the prophet.
When the prophet died, the donkey went to a well belonging to Abu Al-Haytham Ibn Al-Tahyan and threw himself in the well out of sadness for the prophet’s death, making it his grave."

Ketika Allah membuka Khaybar bagi Muhammad, dia menerima bagian rampasan perang, yaitu 4 domba, 4 kambing, 10 poci berisi emas dan perak, dan seekor keledai yang kurus.
Rasullulah bertanya kepada sang keledai, “Siapa namamu?” Si keledai menjawab, “Yazid Ibn Shihab. Allah telah menganugerahi 60 pendahuluku, semuanya ditunggangi oleh nabi. Tidak ada keturunan dari kakekku yang masih hidup kecuali aku, dan tidak ada nabi yang masih ada kecuali kamu dan aku mengharapkan kamu untuk menunggangi aku. Sebelum kamu, aku dimiliki oleh seorang Yahudi, yang telah sering aku buat terjatuh, jadi dia sering menendang perutku dan memukuli punggungku.
Rasulullah berkata kepadanya, “Aku akan memanggilmu Ya’foor, Oh Ya’foor”. Kemudian Ya’foor menjawab, “Aku patuh”. Rasulullah kemudian bertanya, “Apakah kamu menginginkan keledai betina?” Si keledai menjawab, “Tidak”.
Makanya Rasulullah sering menunggangi keledai itu dalam perjalanannyanya dan jika Rasulullah turun darinya maka beliau akan mengirimnya ke rumah yang mau disinggahinya dan Ya’foor akan mengetuk pintu dengan kepalanya. Ketika pemilik rumah membuka pintu, Ya’foor akan memberi tanda kepada pemilik rumah agar menjumpai Rasulullah.
Ketika Rasulullah meninggal, Ya’foor pergi ke sumur milik Abu Al-Haytam Ibn Al-Tahyan dan menceburkan dirinya kedalam sumur karena kesedihannya akibat meninggalnya Rasulullah, dan menjadikan sumur itu kuburannya
.


Dari uraian diatas dapat disimpulkan 2 hal yaitu :
• Hal yang menyedihkan adalah karena Ya’foor yang telah berdakwah tentang Muhammad SAW ternyata membunuh dirinya sendiri dan dia harus masuk neraka menurut ayat-ayat Al-Qur’an berikut ini.

QS 4 : 29 :
……. Dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
QS 4 : 30 :
Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.


• Sementara hal yang menggelikan
o Percakapan antara Muhammad SAW dengan si keledai Ya'foor lagi-lagi nyerempet seputar keledai betina. Heran yah, selalu yang dibicarakan wanita. Jangan-jangan kalau si keledai Ya'foor mau keledai wanita, bakal dicairin sama Muhammad SAW keledai yang baru umur 9 hari.
o Sang keledai mempunyai nama seperti nama Arab yaitu Yazid ibn Shihab. Tampaknya masyarakat keledai juga mengikuti pola paternalistic yaitu mengikuti garis ayah.
o Sang keledai mengetahui bahwa 60 leluhurnya semuanya ditunggangi oleh nabi. Luar biasa, bagaimana caranya sang keledai meneruskan daftar keturunan itu kepada keledai berikutnya. Sedangkan manusia saja paling-paling hanya mengetahui daftar keturunan hingga 5 – 6 generasi diatas, menurut tradisi Jawa : ayah – kakek – buyut – cicit – canggah.

Hal ini tidak mengherankan karena menurut Al-Qur’an, binatangpun memiliki tradisi masyarakat seperti manusia.

QS 6 : 38 :
Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu


Jadi tidak mengherankan mereka punya nama mengikuti garis keturunan ayah, bahkan mencatat daftar keturunan mereka. Luar biasa.

________________________________________________

4. RUSA YANG MEMILIKI KESADARAN MANUSIA

Kisah berikut juga tampaknya lucu.
Sumber :
"The Beginning and the End"
Ibn Kathir,
Chapter Six, "The Conversation of the Deer"


............ narrated by Um Salamah the wife of the prophet who said,
"When the prophet – peace be upon him – was once in the desert he heard a caller saying, ‘O prophet of Allah! O prophet of Allah!’ The prophet said he looked around but could not see anyone so he walked a little further. He again heard a caller saying, ‘O prophet of Allah! O prophet of Allah!’ He looked around but again could not find anyone. The caller cried again so the prophet followed the voice until he came to a deer that was tied with a rope.
The prophet saw a Bedouin lying down next to it, sleeping in the sun. THE DEER SAID, ‘O prophet of Allah! This Bedouin hunted me down but I have a young buck in this mountain. If you see it fit to release me that I may go and feed it, I promise that I shall return again.’ The prophet asked, ‘And you shall return?’ THE DEER ANSWERED, ‘May I be tortured with the torment of a sinner if I do not do so.’ So the prophet released her and she went and fed her buck and returned.
While the prophet was tying her up again, the Bedouin woke up and said to the prophet, ‘By my father and mother, O prophet I captured this deer a short while ago, but do you have need for her?’ The prophet replied, ‘Yes’, so the Bedouin said to him, ‘Then she is yours.’ The prophet released her and she pranced joyfully into the desert, kicking with her hind legs and saying, ‘I bear witness that there is no god but Allah and that you are the prophet of Allah.’

…. Dikisahkan oleh Um Salamah, istri Rasulullah yang berkata :
Ketika Rasulullah sedang berada di padang pasir dia mendengar satu suara, “O Rasulullah, O Rasulullah”. Dia melihat berkeliling tetapi tidak bisa menemukan satu orangpun. Kemudian suara itu terdengar lagi dan Rasulullah mengikuti sumber suara itu hingga dia menemukan seekor rusa yang diikat dengan sepotong tali.
Rasulullah melihat seorang Bedouin berbaring disebelahnya, tidur dibawah sinar matahari. Sang Rusa berkata, “O Rasulullah, orang beduin ini telah menangkapku, padahal aku memiliki seekor anak rusa jantan dibukit ini. Jika menurutmu baik untuk melepaskanku sehingga aku dapat memberi makannya, aku berjanji akan kembali”. Rasulullah berkata, “Dan kamu pasti kembali?”. Rusa menjawab, “Biarlah aku disiksa dengan kejam sebagai pendosa jika aku tidak melakukannya. ………. Rasulullah melepaskannya dan sang rusa melompat-lompat dengan gembira menuju padang pasir, menendang dengan kakinya dan sang rusa berkata, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain allah dan kamu adalah utusan Allah”.


Kisah diatas sangat luar biasa lucunya :
• seekor rusa bisa memanggil-manggil Muhammad SAW, sementara Muhammad SAW sendiri tidak melihat rusa tersebut
• bisa mengerti arti dosa jika melanggar janji
• dan yang paling menggelikan adalah sang rusa mengerti kalimat syahadat.

Siapa yang mengajari rusa tersebut kalimat syahadat, siapa nabi rusa yang mengajarkannya. Atau mungkin sang rusa memahami bahasa Arab??KOMENTAR :

Kisah-kisah diatas jelas bukanlah gaya bahasa metafora melainkan sesuatu yang memang dipercaya telah terjadi karena Al-Qur’an memang mengajarkan bahwa binatang dan tumbuhanpun memiliki kesadaran agama seperti manusia dan dapat bercakap-cakap.

QS 22 : 18 :
Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia?

QS 34 : 10 :
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud"


Bahkan langit dan bumipun ternyata juga bisa bercakap-cakap.

QS 41 : 11 :
Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".


Bahkan tulang kambingpun berbicara seperti contoh berikut saat Muhammad SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi.
Sumber :
Sirah Ibnu Ishaq - Kitab Sejarah Nabi Tertua
Muhammad bin Yasar bin Ishaq
Muhammadiyah University Press, 2002, jilid 3, hal 08


….. Rasulullah segera memegang dan mengambil sebagian daging kambing itu, tetapi tidak menelannya. Bisyr bin Bara bin Marur yang menyertai beluai juga mengambil sebagian lalu langsung menelannya, sementara Rasulullah berkata, “Tulang ini mengatakan bahwa dia diberi racun.”

Jadi :
* semut ngobrol, bahkan bisa mengetahui nama Sulaiman
* keledai Yafoor ngobrol bahkan memiliki kesadaran untuk bunuh diri masuk sumur
* rusa ngobrol, bahkan bisa kalimat syahadat
* tulang ngobrol, bahkan bisa tahu kalau dirinya dibubuhi racun
* langit ngobrol
* bumi ngobrol
* batu bisa lari-lari bawa pakaian


Kisah-kisah diatas membuktikan bahwa Al-Qur’an dan tradisi Islam sangatlah lucu, melebihi lucunya kisah si-Kancil dan Donald Bebek.
[b]NOTES RED
SILAHKAN DITAMBAHKAN BILA ADA YANG TAU HADIS / AYAT LAIN YANG MENURUT ANDA LUCU / KOCAK :


[/i]

_________________
Dasar kepercayaan iman muslim dibangun diatas dusta,kebohongan dan teror pembunuhan yang biadab dimana saat zaman dan waktu sudah berubah kebenaran yang ada diungkapkan dan tidak bisa dihalangi ataupun dibendung serta kejahatan pembunuhan sudah dapat diantisipasi dan diminimalkan maka saat itu juga ambang kehancuran islam akan terjadi dan pada saatnya islam akan lenyap dan ini pasti terwujud. Feifei_fairy

feifei_fairy
KAFIRUN
KAFIRUN

Female
Number of posts: 720
Points: 2054
Reputation: -20
Registration date: 2008-12-20

http://www.facebook.com/pages/Feifei_fairy/146041012076835?v=wall
Post  orang_gila on Tue Apr 13, 2010 8:13 am

orang_gila
RED MEMBERS
RED MEMBERS

Number of posts: 58
Location: diatas bumi yg indah
Points: 271
Reputation: 2
Registration date: 2010-03-26

Re: Hadist-hadist Kocak
Post  Walit Elu on Tue Apr 13, 2010 5:52 pm
Wong ndeso :
Anatomi tubuh menurut Nabi Myhammad :
Hadis Muslim Vol III, No, 5113 :
Muslim makan dengan satu usus, sedangkan kafir makan dengan 7 usus.
Sang nabi yang tidak pernah keramas :
Hadis Sahih Bukhari Vol IX, No. 130
Suatu hari sang Nabi mengunjunginya ( isterin Ubada bin as-Samit ) dan dia menjanjikan makanan bagi Nabi dan mulai mencari kutu di kepala Nabi.
Kepala Orang Ethiopya rasanya enak, apalagi kalau disate:
Hadis Sahih Bukhari Vol I, No. 662
Dikisahkan oleh Anas :Sang Nabi berkata "Kepala orang Ethiopia bagaikan kismis."
Malaikat Jibril kalau terbang, melebihi pesawat supesonic:
Sahih Bukhari Vol VI, No. 380 :
Muhammad melihat malaikat Jibril punya 600 sayap.


Abu Ishaq asy-Syaibaniy berkata; Aku bertanya kepada Zirra bin Hubaisy tentang firman Allah Ta’ala QS an-Najm ayat 9-10: “Fa kaana qaaba qausaini aw adnaa. Fa awhaa ilaa ‘abdihii maa awhaa” (“Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) sedekat dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan”). Dia berkata, telah bercerita kepada kami Ibnu Mas’ud bahwa Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam telah melihat Jibril yang memiliki enam ratus sayap”. (Bukhari, Muslim).

Sang Nabi Takut dengan Gerhana.
Hadis Sahih Bukhari Vol II, No. 167:
Terjadi gerhana matahari dan sang nabi terperanjat dan ketakutan, kalau-kalau saat itu adalah Hari Kiamat.

Umat muslim dilarang melihat ke atas, kalau sembahyang.
Hadis Muslim Vol I, No. 863:
Muslim dilarang mengadahkan matanya ke surga jika sembahyang.
Abu Huraira mengatakan, Rasul Allah bersabda :" Orang-orang tidak boleh mengarahkan mata ke surga jika sedang sembahyang. kalau tida mata mereka akan dicabut"


Malaikat takut dengan anjing.
Hadis Sahih Bukhari Vol IV, No. 539 :
Dikisahkan oleh Abu Talha, Sang Nabi Bersabda :" Malaikat-malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang ada anjing atau gambar anjing di dalamnya."


Maliakat Jibril mengoperasi dada Nabi Muhammad :
Hadis Sahih Bukhari Vol I, No. 345
Dikisahkan oleh Abu Dhar, Ketika aku sedang berada di Mekah, atap rumahku terbuka lalu Malaikat Jibril masuk, membelah dadaku dan mencucinya dengan air zam-zam, lalu dia membawa kendi emas penuh hikmat dan iman. lalu menuangkannya kedalam dadaku, lalu menutup dadaku.

Inilah ayat Alloh dengan Judul " Lupa-lupa ingat " :
QS- Ad Dzariat (51 ) : 24)
Sudahkah sampai padamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan?
QS- An-Nazi'at (79 ): 15
Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad ) kisah Musa?
. QS-178 : 99
Aku lupa kisah Musa, apa kamu sudah dengar dari orang lain?MELIHAT ULAR BISA BIKIN BUTA & MENYEBABKAN ABORSI


Sahih Bukhari V4 B54 #527

Nabi berkata, “Bunuh ular bergaris putih dipunggungnya, karena akan membuat buta yang melihat dan menyebabkan aborsi.”MAU MATI SYAHID? GAMPANG! SAKIT PERUT AJA!!


Sahih Bukhari Volume 007, Buku 071, No. 629.

Diriwayatkan oleh Abu Huraira: Nabi berkata, “Dia (seorang muslim) yang mati karena sakit perut adalah seorang martir (Syahid), dan dia yang mati karena wabah adalah seorang martir.”PENGEN PUNYA ANAK MIRIP SIAPA? NIH RESEPNYA! MADE BY JIBRIL


Sahih Bukhari Volume 005, Buku 058, No. 275.

Diriwayatkan oleh Anas: Ketika Abdullah bin Salam mendengar kedatangan sang Nabi di Medina, dia datang padanya dan berkata, “Aku akan bertanya padamu tiga hal yang TAK SEORANGPUN TAHU KECUALI SEORANG NABI:

1. Apakah tanda2 pertama dari hari Kiamat?

2. Makanan pertama apa yg dimakan orang disurga?
3. Mengapa seorang anak mirip ayahnya atau ibunya?”
Rasulallah menjawab, “Jibril baru saja memberitahuku jawaban2nya, Tanda pertama Hari Kiamat adalah akan ada api yg menyatukan orang2 dari Timur dan Barat; makanan pertama orang disurga adalah hati ikan.
Tentang anak yang mirip orang tuanya, jika seorang pria ngeseks dengan istrinya dan orgasme lebih dulu, maka anaknya akan mirip dia dan jika istri yg duluan orgasme, maka anaknya akan mirip istrinya.
Mendengar ini Abdullah bin Salam berkata, “Aku bersaksi bahwa tidak satupun patut disembah selain Allah dan bahwa anda sungguh2 Utusan Allah.”


TIDAK SHOLAT AKIBAT DIKENCINGIN SETAN DI KUPING
Sahih Bukhari Volume 2 Buku 21 no.245
Diriwayatkan oleh Abdullah: Seseorang disebutkan dihadapan sang Nabi dan dia diberitahu bahwa dia terus tidur sampai siang dan tidak bangun utk sholat. Nabi berkata, “Setan kencing dikupingnya.”


SHOLAT MINTA HUJAN? BIAR AFDOL PAKE BAJUNYA DIBALIK!
Sahih Bukhari Volume 002, Buku 017, No Hadis 119.
Diriwayatkan oleh Pamannya 'Abbas bin Tamim's : Sang Nabi pergi utk mendirikan Sholat Istisqa (Sholat minta hujan) dan membalikkan bajunya.


3 ANAK MATI SEBELUM PUBER = ORTU AKAN MASUK SURGA
Sahih Bukhari Volume 002, Buku 023, No Hadis 340.
Diriwayatkan oleh Anas : Sang Nabi berkata, “Seorang muslim yang tiga anaknya mati sebelum mencapai puber akan diberikan surga oleh Allah karena pengampunanNya bagi dia.”


NYEWAIN SAWAH JUGA NGGA BOLEH? BUSET DAH! ATURAN GILA!
Sahih Bukhari, Volume 003, Buku 039, No Hadis 533.
Diriwayatkan oleh Jabir: Orang suka menyewakan tanah mereka utk diolah dengan sepertiga, seperempat atau setengah dari hasilnya. Nabi berkata, “Siapapun yang punya tanah harus mengolahnya sendiri atau memberikan pada muslim secara gratis; jika tidak biarkanlah tidak terolah.”


JADI EMPAT, TIGA ATAU DUA ORANG? PLIN PLAN!!
Sahih Bukhari, Volume 003, Buku 048, No Hadis 811.
Diriwayatkan oleh Abu al-Aswad: Aku pergi ke Medina dimana ada wabah penyakit dan orang2 mulai meninggal dengan cepat. Aku duduk dengna Umar dan sebuah rombongan pemakaman liwat. Orang2 memuji-muji sang mati. Umar berkata, “Sudah pasti Surga”. Lalu prosesi pemakaman lain liwat. Orang2 memuji2 sang mati. ‘Umar berkata, “Sudah pasti surga.” Lalu prosesi ketiga liwat. Orang2 berbicara jelek mengenai si mati. ‘Umar berkata “Sudah pasti neraka.” Aku tanya Umar, “O Pemimpin orang percaya! Kenapa bisa begitu?” Dia berkata, “Aku mengatakan apa yang dikatakan sang Nabi. Dia bilang, ‘Allah akan mengijinkan masuk surga muslim manapun yang karakter baiknya disebut oleh empat orang.” Kami bertanya pada sang nabi, “Jika Cuma ada tiga orang?” Dia berkata, “Tiga juga bisa.” Kami bertanya, ‘Jika Cuma ada dua?” Dia berkata, ‘Dua juga bisa.’ Tapi kami tidak bertanya mengenai satu orang.


MUHAMMAD LUPA QURAN
Sahih Bukhari, Volume 003, Buku 048, No Hadis 823.
Diriwayatkan oleh Aisha: Sang nabi mendengar seseorang melantunkan Quran dimesjid dan dia berkata, “Semoga Allah memberkati orang itu. Dia membuat aku jadi ingat ayat anu dan anu dalam surah anu dan anu yang aku lupakan.”

CEBOK PAKE 3 BATU
Sunan Abu-Dawud Book 1, Number 0041 --
Narasi Khuzaymah ibn Thabit: Nabi (saw) ditanya ttg pembersihan badan setelah buang air. Katanya: Caranya adalah dgn 3 batu yg bersih dari kotoran (tahi).


WANITA PUNYA CAIRAN MANI??
Sahih Muslim Book 003, Number 0614
-- .......... Cairan mani lelaki berwarna putih dan cairan wanita berwarna kuning, dan jika mereka bersenggama dan air mani lelaki keluar terlebih dahulu, maka Allah memutuskan bahwa anak lelaki yg akan lahir, dan kalau vagina wanita dulu yg meraih orgasme maka ALlah memutuskan bahwa anak perempuan yg akan lahir.


MUSA NINJU MALAIKAT SAMPE MATANYA COPOT
Sahih Muslim vol.4:5851
"Abu Huraira melaporkan bahwa malaikat kematian dikirim kepada Musa utk memberitahu panggilan Aulloh padanya. Ketika malaikat itu datang, dia (Musa) meninjunya hingga matanya copot keluar. Dia (Malaikat kematian) balik lagi ke Aulloh dan berkata: "Kau kirim aku pada seorang Hamba yang tidak mau mati." Lalu Aulloh mengembalikan matanya.

DEMAM ITU KARENA PANAS DARI API NERAKA, BUKAN KARENA SAKIT
Sahih Bukhari, Volume 004, Buku 054, No Hadis 484.
Diriwayatkan oleh Rafi bin Khadij :
Kudengar nabi berkata, “Demam itu dari panas api neraka; jadi dinginkan dengan air.”


JANGAN TIDUR DI SEBELAH KIRI ORANG MUSLIM, NANTI DILUDAHIN!
Sahih Bukhari, Volume 004, Buku 054, No Hadis 513.
Diriwayatkan oleh Abu Qatada :
Nabi berkata, “Mimpi indah dari Allah, dan mimpi buruk dari Setan; maka jika ada yg mimpi buruk yg membuat dia takut, meludahlah kesisi kiri dan minta perlindungan Allah, maka mimpi itu tidak akan melukainya.”


SAKING TINGGINYA, KEPALA ABRAHAM NGGAK KELIHATAN
Sahih Bukhari, Volume 004, Buku 055, No Hadis 573.
Diriwayatkan oleh Samura :
Rasulallah berkata, “Dua orang mendatangiku semalam (dalam mimpi) dan membawaku bersama mereka. Kami meliwati seorang yang tinggi, begitu tingginya hingga aku tak bisa meliha

SUMBER HADIS2 KOCAK DARE BLOG/WEB FFI. ^_^KUMPULAN HADIST "PERBUATAN MUHAMMAD YANG ANEH"
-------------------------------------------------------------------
Hadis riwayat Abdullah bin Abu Qatadah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: Janganlah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan saat kencing. Jangan beristinja dengan tangan kanan. Dan janganlah bernafas dalam wadah (minuman)

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. suka memulai dengan yang kanan saat bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:
Bahwa Nabi saw. pernah bersabda: Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana air sebelum membasuhnya tiga kali, karena ia tidak tahu dimanakah tangannya menginap

Hadis riwayat Aisyah ra.:
Dari Alqamah bahwa seseorang datang kepada Aisyah, kemudian Aisyah berkata: Seandainya engkau melihat mani, maka engkau cukup mencuci tempatnya saja, kalau engkau tidak melihatnya, engkau siram air di sekitarnya. Aku pernah mengerik mani pada pakaian Rasulullah saw. dengan sekali kerik, kemudian beliau memakainya untuk salat

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:
Bahwa Rasulullah saw., jika keluar untuk salat hari raya, beliau minta dibawakan tombak pendek yang kemudian beliau letakkan di depannya. Lalu beliau salat menghadap tombak itu dan para sahabat berada di belakang beliau. Beliau melakukannya saat sedang dalam perjalanan. (Karena itulah kemudian banyak para pemimpin menggunakan tongkat)

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:
Bahwa Nabi saw. bersabda: Jika kamu sekalian mendengar suara kokok ayam jantan, maka mohonlah karunia Allah karena sesungguhnya binatang tersebut telah melihat malaikat dan jika kamu sekalian mendengar suara ringkikan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan, karena binatang tersebut telah melihat setan

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:
Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Menguap itu termasuk dari (gangguan) setan, maka jika seorang dari kamu menguap, hendaklah ia menahan semampunya

Hadis riwayat Abu Zar ra., ia berkata:
Nabi saw. bersabda: Jibril as. mendatangiku dengan membawa kabar gembira bahwa barang siapa di antara umatmu meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga. Aku (Abu Dzar) bertanya: Meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi menjawab: Meskipun ia berzina dan mencuri

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:
Bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya (istintsar) tiga kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:
Dari Nabi saw., beliau bersabda: Fitrah itu ada lima, atau ada lima perkara yang termasuk fitrah; berkhitan; mencukur rambut kemaluan; memotong kuku; mencabut bulu ketiak dan menggunting kumis

Dari Abu Ayyub Al-Anshari ra.:
Bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila engkau ke WC, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kencing atau buang air besar, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat

Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra. bahwa ia berkata:
Banyak orang berkata: Apabila engkau duduk buang hajatmu, janganlah menghadap kiblat atau Baitulmakdis. Abdullah berk...ata: Aku pernah naik ke loteng rumah, aku melihat Rasulullah saw. duduk berjongkok buang hajat di atas dua buah batu dengan menghadap ke Baitulmakdis

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
Apabila salah seorang di antara kami sedang haid, Rasulullah saw. memerintahkan untuk memakai izaar (kain bawahan menutupi bagian tubuh dari pusar ke bawah), kemudian beliau... menggaulinya (tanpa senggama)

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. pernah berbaring di pangkuanku sambil membaca Alquran, sementara aku sedang haid

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Muhammad saw. pernah bersabda: Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, tidak takut kepalanya diganti oleh Allah dengan kepala keledai

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:
Bahwa Rasulullah saw. salat sunat ke arah untanya menghadap

Zakaa Slallu Cintaanabi
larangan khusus laki laki

BAB : MENURUNKAN KAIN KARENA SOMBONG
17 Januari, 2012 — rakean bagus minda raksadipa

1349. Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah tidak melihat dengan rahmat-Nya pada orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. (Bukhari, Muslim).
HA...7X MANGKENYE ESLAM2 RADIKAL SLALU PAKE CELANA PANJANG YANG KEKURANGAN BAHAN ATO CINGKRANG, DI ATAS MATA KAKI. HA...7X

TAU GA SEH LO.
ESLAM2 MASUK NRAKA HANYA GARA2 CELANA. HA...7X

“Pakaiannya seorang mu’min itu sampai setengah betisnya, dan tidak berdosa atasnya pada apa yang berada di antara setengah betis sampai mata kaki, dan apa yang lebih rendah / menjulur di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka.” (HR. Al Bukhari)

hadits Ibnu Umar :
Aku lewat di depan Rasulullah, dan kainku longgar, kemudian beliau bersabda, “Wahai Abdullah angkatlah bajumu !” maka aku mengangkat-nya, kemudian beliau bersabda kembali, “Tambah lagi!” maka aku menambahnya, dan aku tetap memakainya terus, sebagian kaum berkata, “Sampai mana ?” Ibnu Umar menjawab, “Setengah betis.” (HR. Muslim)

ESLAM BIKIN UMATNYE JADE ORANG BODOH. HA...7X http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2013/04/eslam-bikin-umatnye-jade-orang-bodoh.html

YBU AMEN


Perdana Mentri Inggrisposted toFransiska Yuni Cika
August 31
Bukti-bukti Nalar Muhammad seorang Penipu

QS 81:15-25
“Sungguh, Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ‘Arsy (Tahta), yang dita’ati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gilla. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil (pendusta) untuk menerangkan yang ghaib. Dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk”
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.

Satu lagi: QS 4:170
Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun) karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.

Satu lagi: Quran 33:40
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.

Satu lagi: QS 3:161
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.
Satu lagi:
QS 2:2
Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.

Satu lagi: QS 2:285
Rasul telah beriman kepada Al Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami ta`at”. (Mereka berdo`a): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali”.
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.
Satu lagi:
QS 4:174
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mu`jizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Qur’an).
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.
Satu lagi:
QS 5:101
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur’an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah mema`afkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.
Satu lagi:
QS 8:1
Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang harta rampasan perang. Katakanlah: Harta rampasan perang itu (terserah) bagi Allah dan bagi RasulNya (untuk menentukan pembahagiannya). Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan RasulNya, jika betul kamu orang-orang yang beriman.
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.

Satu lagi: QS 8:20
Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar (Al-Quran yang mewajibkan taatnya).
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.
Masih kurang, satu lagi:
QS 8:46
Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar.
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.

Masih juga kurang, saya tambah lagi:
QS 33:37
Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan ni`mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni`mat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
Ayat di atas untuk kepentingan siapa? MUHAMMAD.
Siapa pengucapnya? MUHAMMAD.
Nah, ini bukti nalar bahwa MUHAMMAD seorang penipu.
Kalau kamu masih belum bisa mengerti juga, berarti OTAKMU SUDAH TERKUNCI MATI
Aya-ayat di atas cuma sebagai SAMPEL (contoh) saja.
Ada ribuan ayat dalam Quran (saya yakin, malah hampir 100%) isinya untuk kepentingan Muhammad.
Dan siapakah yang mengucapkan ayat-ayat itu?
Muhammad pula. (buka mata lebar-lebar: MUHAMMAD)
Nah, tuh……inilah bukti nalar Muhammad seorang penipu.
Selama ini kalian yg Muslim telah dicuci otak seolah ayat-ayat itu yang mengucapkan adalah ALLAH SWT. Ini cuma angan-angan dalam dunia kayalan Muslim yang telah tercuci otaknya.
Secara realita, pengucap ayat-ayat itu MUHAMMAD.
Dan dibuat untuk kepentingan Muhammad juga.
Hapus kerak dari otakmu, dan jernihkan pikiranmu dengan REALITA.
Buka AKAL, buka HATI, semoga mendapat hidayah.
Saya cuma sekedar membantu bernalar.


---------------------1 kisah sejuta kebohongan

berikut cuplikan tentang mukamat saw yg memimpin sholat para nabi

kemudian perjalan diteruskan dan tidak lama sampailah ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ternyata telah berkumpul para Nabi terdahulu, menantikan kedatangan Beliau. Di Baitul Maqdis bersolat berjama'ah dengan para Nabi terdahulu sebagai Imam solat.

Dalam kisah ini perintah sholat belum turun .
Jadi mungkin mukamat memimpin sholat dgn gaya masing masing ada yang jurus sujud.jurus nungging .gaya angkat tangan .dan lucunya mukamat memimpin shalat memakai bhs arab .kira kira nabi lain mengerti gak ya bhs arab.
Juga gak di sebutkan berapa kali roka'at haha jelas bgt ngibulnya iblis ini.

1 kisah sejuta kebohongan.

Ingat 1000 tahun di bumi sehari di surga .
Ketika mukamat mondar- mandir dari lantai 1 kelantai ke 7 berapa jam di surga .berapa waktu yg dihabiskan mukamat ketika tawar menawar jumblah shalat .

Ini pr buat muslim agar jangan dikatakan anjing goblog berapapun waktuu yg dipakai mukamat disurga akan memakan waktu tahunan di bumi.
padahal mukamat hanya semalam menurut waktu bumi.

1 kisah sejuta kebongan = dan imani saja dari pada kena asap sate yg pedih

by lb pembongkar bualan mukamat jancox

--------------------------------


Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jka kalian mengalami Mimpi Buruk, maka hendaklah klian melakukan 7 Perkara, Yg jka klian krjakan, maka Mimpi Itu Insya Allah tdk bermudhorat baginya:
1.Isti'adzah(memohon perlidungan)kpada Allah dri kjelekan Mimpi Itu.
2.Mngucapkan A'Udzubu Billahi Minasy-Syathanirrajiim.
3.Meludah ke Kiri 3x.
4.Mengganti Posisi tidur.
5.Mnegakkan Solat.
6.Tdk menceritakan kpada siapapun NGELUDAH 3 KALI KOK SAMA KEK PRAKTEK DUKUN YEH. HA...7X 

=======================

INI DAFTAR BUKU BAGUS YANG SEBAENYE LO BELI N BACA. HA...7X
1. CHRIST, MUHAMMAD AND I by Mohammad Al Ghazoli 
  by Mark A. Gabriel
by Craig Winn 
4. LEFT BEHIND by Jerry B. Jenkins 
5. LEFT BEHIND by Tim F. LaHaye 
6. ISLAMIC INVASION by Robert A. Morey 
8. Antichrist: Islam's Awaited Messiah by Joel Richardson 
11. Islam: In Light of History By Rafat Amari
14. The Torn Veil by Gulshan Esther 
15. Why I Am Not a Muslim by Ibn Warraq 
16. Why I Am Not A Moslem by Dr. Peter S. Ruckman 
20. Islam And The Jews: The unfinished battle by Mark A. Gabriel 
22. Slavery, Terrorism and Islam by Peter Hammond 
24. Islam Exposed by Floyd McElveen 
27. The Destiny of Islam in the End Times by Faisal Malick 
28. 10 Amazing Muslims Touched by God by Faisal Malick 
32. The Hidden Life of The Prophet Muhammad by Dr. A. A. Ahmed 
34. Islam in the End Times by Ellis H. Skolfield
35. Muhammad is The Antichrist by Cole Steele 
36. Islam - The Dark Night Of Humanity by G. P. Geoghegan 
38. What the Koran Really Says by ibn warraq
    43. Iran: Desperate for God by The Voice of the Martyrs 


LO CUKUP BACA BEBERAPA AJE DARE REKOMENDASI BUKU DI ATAS. MAKA LO AKAN KAGET NGELIAT BETAPA JAHATNYE ESLAM. HA...7X

YAH JELAS JAHAT LAH KARNA ALLAH SWT ADALAH IBLIS N MAMAD ADALAH ANTIKRIS. HA...7X

SEBENERNYE SIH, ALLAH SWT PIKTIP ALIAS BERHALA DEWA BULAN ARAB N DI ISRAEL NAMANYE BAAL. HA...7X

N JIBRIL ADALAH IBLIS YANG MENYAMAR SBAGE MALAIKAT TERANG.

2 KORINTUS 11:14-15

14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat Terang. 

15 Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 


FATHER - GOD

Yesus.
 1. Jesus Christ: The Real Story by United Church of God 
6. Jesus Humanity and the Trinity by Kathryn Tanner
9. Jesus Christ, Disciplemaker by Bill Hull 
11. Life of Christ by Fulton J. Sheen 
16. The Cross of Christ by John Stott 
17. Jesus for the Non-Religious by John Shelby Spong


Trinity.
3. Trinity by Joseph F. Girzone
8. The Trinity (Guides to Theology) by Roger E. Olson
9. The Biblical Doctrine of the Trinity by B.B. Warfield 


Holy Spirit.
1. Good Morning, Holy Spirit by Benny Hinn 
3. Baptism in the Holy Spirit by Derek Prince 
4. Experiencing The Holy Spirit by MURRAY ANDREW 
7. 7 Things The Holy Spirit Will Do In You by Pastor Chris Oyakhilome PhD 
others.
1. The Purpose Driven Life by Rick Warren 
3. The World On Fire by Rick Joyner 
5. The Final Quest by Rick Joyner 
7. Epic Battles of the Last Days by Rick Joyner 
8. The Prophetic Ministry by Rick Joyner 
9. The Harvest by Rick Joyner 
11. He Came To Set The Captives Free by Rebecca Brown 
12. Becoming A Vessel Of Honor by BROWN REBECCA 
13. Prepare For War by BROWN REBECCA 
14. The Gifts of the Body by Rebecca Brown 
15. Unbroken Curses by Rebecca Brown 
16. Church of Lies by Flora Jessop 
19. When God's Purpose Becomes Personal by Matthew Omaye Ajiake 
Buy new: $14.39 / Used from: $7.95
22. Blessing or Curse: You Can Choose by Derek Prince 
23. Secrets of a Prayer Warrior by Derek Prince 
24. Does Your Tongue Need Healing? by Derek Prince 
27. Entering The Presence Of God by Derek Prince 
33. Snakes in the Lobby by Scott MacLeod 
34. Why I Am A Christian by John Stott
36. Demons in the Church by Ellis H. Skolfield


41. The Bible Code by MichaelDrosnin 
42. Bible Code II: The Countdown by Michael Drosnin 
43. Bible Code III: Saving the World by Michael Drosnin 
45. Bible Code Bombshell by R. Edwin Sherman 

KALO MO NGELIAT YANG LEBIH BANYAK MAKA KLIK DI SINI :


---------------------------------


My blogs are now at the click of a variety of countries including Indonesia, the United States, Britain, Germany, France, Russia, Canada, India, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Syria, Egypt, Australia, New Zealand, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Singapore, China, Taiwan, Argentina, Colombia, Serbia, Morocco, Algeria, Brazil, Moldova, Macedonia, Netherlands, Spain, South Korea, Timor Leste, Norway, Belgium, Romania, Vietnam, Bulgaria, Albania, Azerbaijan, Mexico, Venezuela, Swedish, Irish, Turkey, Italy, Cile, Austria, and others.

Here's a list of my blogs:so help me with prayer and purchase books written by me.

Here's a list of my books: 


English Version :


BELI BUKU GUE NYOK. ha...7x
Biar gue bisa full time menyebarkan injil.
BIAR NAMA YESUS DITINGGIKAN DAN DIMULIAKAN DI SELURUH BUMI. HA...7X

Filipi 2:5-11
5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 
7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 
10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
11 dan segala lidah mengaku: ''Yesus Kristus adalah Tuhan,'' bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

TRANSFER UANG PEMBELIAN BUKU/HAK LISENSI KE :

Richard Nata
Bank Central Asia, Tbk, Indonesia
002-157-6394

SETELAH ITU KIRIM EMAIL DISERTAI BUKTI TRANSFER KE  
guerich007@gmail.com

ATAU SMS KE 62-8889910822 ( SMS ONLY, NO PHONE CALL ).

Jangan lupa, beritahukan buku apa yang anda beli dari kami.

LORD JESUS BLESS YOU


AMEN
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...