Sunday, January 19, 2014

jangan mo terus2an ditepu n disesatkan mamad n olo tauk. ha...7x

Taqarub kepada Allah dan Manusia

Senin, 20 Januari 2014, 09:03 WIB


AP
Muslim tengah bermunajat kepada Sang Khaliq Allah SWT
Muslim tengah bermunajat kepada Sang Khaliq Allah SWT
A+ | Reset | A-
REPUBLIKA.CO.ID, Rasulullah SAW bersabda: Pada Hari Kiamat nanti Allah SWT akan menegur kita, ''Wahai anak cucu Adam, Aku sakit, mengapa engkau tak menjenguk-Ku?'' Hamba bertanya, ''Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjenguk-Mu, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?'' Allah pun menjawabnya, ''Kamu tahu bahwa hamba-Ku si fulan sedang sakit dan kamu tidak membesuknya.'' 
Dialog itu pun berlanjut. ''Wahai anak cucu Adam, Aku meminta makan kepadamu, mengapa engkau tidak memberi-Ku makan?'' Hamba bertanya, ''Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memberi-Mu makan, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?'' Allah menjawab lagi, ''Kamu tahu bahwa hamba-Ku si fulan sedang kelaparan dan kamu tidak memberinya makan.''
''Wahai anak cucu Adam, Aku meminta minum kepadamu, mengapa engkau tidak memberi-Ku minum?'' Hamba bertanya lagi, ''Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memberi-Mu minum, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?'' Allah menjawab, ''Kamu tahu bahwa hamba-Ku si fulan sedang kehausan dan kamu tidak memberinya minum.'' (HR Muslim)
Hadis ini sungguh mengesankan. Allah SWT mengajarkan pentingnya menjaga hablum minannas, hubungan horizontal antarmanusia. Islam menekankan keseimbangan, termasuk dalam ibadah yang selalu mengandung dua dimensi, yaitu vertikal (hablum minallah) dan horizontal (hablum minannas).
Mari kita perhatikan perintah shalat dalam Alquran. Perintah shalat hampir selalu dirangkai dengan perintah berzakat. ''Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (QS Al-Baqarah [2]: 43). Kata 'amanu' (beriman) juga selalu diikuti dengan perintah beramal shaleh, 'amilus sholihat'. Vertikal dan horizontal.
Surat Al-Ma'un (107: 1-3), lebih keras lagi.''Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu, orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.'' Di sini, Allah SWT mengaitkan agama dengan aktivitas sosial.
Artinya, orang mukmin yang tidak peduli pada anak yatim dan fakir miskin, maka dia itu pengkhianat. Kategori orang mukmin sejati itu bukan saja terletak pada ketekunannya dalam ibadah, tetapi juga hubungan baiknya dengan manusia, bahkan dengan alam semesta; kita dilarang melakukan perusakan di bumi.
Jadi, Islam menolak pendekatan diri kepada Allah dengan cara menjauhkan diri dari kehidupan. Oleh karena itu, esoterisme itu tidak sepenuhnya didukung oleh Islam, demikian pula eksoterisme. Justru, sebagaimana hadis di awal, mendekatkan diri kepada sesama adalah media mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita seimbangkan. 
===============
TAU GA SEH LO.
INI LAGI SATU BUKTI KALO MAMAD NTU ANTIKRIS, LO ESLAM BILANG DAJJAL. HA...7X KNAPE BEGETO ? KARNE MAMAD MENERU YESUS UNTUK MEMBESARKAN DIRI N MO MENGAMBIL ALIH PERANAN YESUS TERHADAP KESELAMATAN MANUSIA. HA...7X
NIH BUKTINYE.
Penghakiman terakhir ( Matius 25:31-46 ).
31 ''Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. 
32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, 
33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. 
34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 
35 Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 
36 ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. 
37 Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? 
38 Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? 
39 Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? 
40 Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. 
41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. 
42 Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum; 
43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat Aku. 
44 Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? 
45 Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. 
46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.'' 
liatin. sama kan. tapi peranan Yesus diganti jade mamad. ha...7x

YANG LEBIH HEBAT ADALAH :

31 ''Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. ( matius 25:31 ).
ternyata mamad contek ayat ini n Yesus diubah jade olo. ha...7x
qs 2:210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan
malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan, dan diputuskanlah
perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan
Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Matius 24:30
Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Matius 26:64
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Markus 13:26
Jawab Yesus: "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Markus 14:62
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Lukas 21:27
SKARANG GIMANE ? MASIH GA MO MURTAD DARI ESLAM WALAU BUKTI2 YANG GUE KASIH GA BAKALAN BISA DIBANTAH LAGI ? HA...7X
YBU AMEN
==================

Keagungan Nabi Muhammad SAW

Rabu, 15 Januari 2014, 09:06 WIB

.
Kaligrafi Muhammad SAW. Ilustrasi
Kaligrafi Muhammad SAW. Ilustrasi
A+ | Reset | A-
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr A Ilyas Ismail
Dalam al-Qur’an, tidak ada seorang nabi yang dipuji begitu tinggi, melebihi Nabi Muhammad SAW. Dalam satu ayat, Nabi SAW disebut sebagai teladan yang baik (uswah hasanah), yakni tokoh identifikasi atau dalam bahasa sekarang dinamakan model peran, role model (QS. Al-Ahzab [33]: 29.

Dalam ayat yang lain, tidak tanggung-tanggung, Allah SWT menyebut Baginda Rasul sebagai manusia dengan pribadi yang benar-benar agung. (QS. Al-Qalam [68]: 4). Mungkin ada yang bertanya, dari mana keagungan itu dicapai oleh Nabi SAW?

Keterangan dalam al-Qur’an surah al-An`am bisa menjadi kunci jawabannya. Dalam surah ini, diceritakan nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nuh, Ibrahim, Ya`qub, Yusuf, dan lain-lain. Pendeknya, ada 18 Nabi dikemukakan di situ.

Pada ayat ke-90, setelah cerita nabi-nabi itu, lalu Allah menegaskan: “Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.” (QS. Al-An`am [6]: 90). Para Nabi dan Rasul Allah itu adalah mereka yang mendapat bimbingan dari Allah.

Mereka, dengan keistimewaan masing-masing, tak ubahnya bintang-bintang yang menerangi dan mencerahkan alam dan kehidupan. Nabi Muhammad SAW, sebagai pamungkas para nabi,  diperintahkan oleh Allah agar mengikuti dan meneladani mereka.

Maka Ikutilah petunjuk mereka,” firman-Nya. Jadi, Baginda Rasul mewarisi kemuliaan dan keistimewaan nabi-nabi terdahulu, sehingga membentuk akumulasi keagungan yang benar-benar agung.  

Abbas Mahmud Aqqad, dalam `Abqariyyatu Muhammad, menilai keagungan Nabi SAW itu  bena-benar sempurna, karena terjadi dalam segala ukuran, baik menurut ukuran agama, ilmu pengetahuan, dan ukuran kehalusan rasa dan keluhuran budi pekerti.

Bahkan, keagungan Nabi SAW diakui oleh orang-orang yang berbeda agama. Jadi, keagungan Nabi SAW diafirmasi bukan hanya oleh sahabat dan para pengikutnya, melainkan juga oleh lawan dan orang-orang yang memusuhinya.

Pada bagian akhir bukunya, Aqqad kembali menunjukkan keagungan Baginda Rasul dengan menunjukkan beberapa karakter atau kualitas yang menjadi kekuatannya.

Aqqad menyebutnya al-thba’i` al-Arba` (empat karakter) yang amat menonjol pada diri Nabi SAW, yaitu karakter ibadah (thabi`at al-ibadah), karakter berpikir (thabi`at al-tafkir), karakter berkomunikasi (thabi`at al-ta`bir), dan karakter kerja dan berjuang (thabi`at al-`amal wa al-harakah).

Empat tabiat (karakter) ini, diakui Aqqad, jarang menyatu pada diri seorang. Menurut ghalibnya,  apabila satu karakter kuat (dominan), maka karakter lainnya lemah.
Sebagai contoh, ada orang yang kuat ibadahnya, tetapi lemah pikirannya. Ada juga yang sebaliknya, ibadah rajin, tetapi malas berpikir.

Keagungan Nabi SAW tampak nyata dan memperoleh dukungan amat kuat baik dalam Alqur’an maupun dalam sejarah, sehingga tak seorang pun dapat menyangkalnya.

Sampai-sampai filosof Muslim asal Pakistan, Muhammad Iqbal pernah berkata: “Orang boleh jadi tak percaya kepada Tuhan, tetapi ia tak mungkin inkar kepada keberadaan dan kebesaran Nabi Muhammad SAW.” Wallahu a`lam.
IDEOTNYE ESLAM2 YAH KEK GINI. MO AJE DITEPU SAMA MAMAD N OLO N ULAMA N IMAM N KYAI N HAJI N USTAD N USTADJAH N MUALAP N UMAT ESLAM LAENNYE.
WOI. SLIDIKKIN SENDIRI TAUK. APE BENER KELAKUAN MAMAD KEK GETO ? GETO AJE KOK REPOT. HA...7X BACE SENDIRI QORAN N HADIS N BIOGRAPI MAMAD. MAKE LO AKAN TAUK KEK GIMANE MAMAD SEBENERNYE. HA...7X N NYANG KEK GINI GA PANTES DIBILANG AGUNG TAUK. HA....7X

sori nih. 
1. MAMAD CUME DUKUN.

2. MAMAD CUME ORANG GILA TAUK. HA...7X 
BUKTI MAMAD = ORANG GILA http://antikrismuhammad.blogspot.com/2012/03/bukti-muhammad-orang-gila-ha7x.html

QURAISH, YAHUDI N NASRANI SMUE TAUK KOK KALO MAMAD CUME DUKUN/TUKANG SIHIR GILE YANG NGAKU2 ROSUL N NABI. HA...7X

QS 10:1. Alif Laam Raa. Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah.
2. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada
seorang laki-laki di antara mereka: "Berilah peringatan kepada manusia
dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan
yang tinggi di sisi Tuhan mereka". Orang-orang kafir berkata:
"Sesungguhnya orang ini (Muhammad) benar-benar adalah tukang sihir yang
nyata."

QS 54:1. Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan.
2. Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda
(mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang
terus menerus".
3. Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka,
sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.

surah / surat : Al-Hijr Ayat : 6
6. Mereka berkata: "Hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila [792].

[792]. Kata-kata ini diucapkan oleh orang-orang kafir Mekah kepada Nabi SAW sebagai ejekan.

Ash Shaaffat:36
dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila (muhammad)?" 
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 51
51. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila 

QS 44:13. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang
kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,
14. kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah
seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang
gila.

KARNA TAU KALO MAMAD ORANG GILA N NGARANG AYAT2 MAKE QURAISH N YAHUDI N NASRANI SUKA OLOK2 AYAT2 MAMAD/OLO. HA...7X

6:25. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan (bacaan) mu,
padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga
mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya.
Dan jika pun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap
tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu
untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: "Al Qur'an ini tidak
lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu".

7:203. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Qur'an kepada mereka,
mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah:
"Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku
kepadaku. Al Qur'an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu,
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

8:49. (Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada
penyakit di dalam hatinya berkata: "Mereka itu (orang-orang mukmin)
ditipu oleh agamanya". (Allah berfirman): "Barang siapa yang tawakal
kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana".

N MAMAD MATI2AN MEMBANTAH KALO DIE BUKAN ORANG GILA LEWAT AYAT2 OLO, YAH IYE LAH KARNE MAMAD LAH YANG NGARANG AYAT2 OLO. HA...7X

qs 7:184. Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka
(Muhammad) tidak berpenyakit gila. Dia (Muhammad itu) tidak lain
hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

surah / surat : Saba' Ayat : 46
46. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras

69:40. Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang
diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
41. dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit
sekali kamu beriman kepadanya.
42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu
mengambil pelajaran daripadanya.
43. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
44. Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas
(nama) Kami,
45. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.
46. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
47. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat
menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
48. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi
orang-orang yang bertakwa.
49. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu
ada orang yang mendustakan (nya).
50. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi
orang-orang kafir (di akhirat).
51. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

QS 51:52. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang
yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Ia adalah seorang
tukang sihir atau orang gila".
QS 52:29. Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat
Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
30. Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami
tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya".
31. Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang
yang menunggu (pula) bersama kamu".
32. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk
mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui
batas?
33. Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya".
Sebenarnya mereka tidak beriman.
34. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur'an
itu jika mereka orang-orang yang benar.
QS 68:1. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
2. berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
3. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak
putus-putusnya.
4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
5. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan
melihat,
6. siapa di antara kamu yang gila.
81:22. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.
23. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
24. Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan
yang gaib.
25. Dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,
26. maka ke manakah kamu akan pergi?

27. Al Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
ASAL LO TAUK YEH. BLOG GUE ADALAH BLOG BUAT BELAJAR N MEMAHAMI ESLAM YANG SEBENER2NYE TAUK, BUKAN ESLAM YANG DE DIPOLES MA ULAMA N IMAM N KYAI N HAJI N USTAD N USTADJAH N MUALAP N UMAT ESLAM LAENNYE. MREKA SMUE MENYEMBUNYIKAN KEBENARAN TENTANG MAMAD N OLO N QORAN N ESLAM. HA...7X
jade bace n slidikkin tulisan2 dare artikel2 nyang ade di blog gue. abis geto MURTAD AJE DE DARE ESLAM. HA...7X

YBU AMEN

NB : AYAT2NYE MASIH BANYAK COY. N SANGKING BANYAKNYE MAKE GUE BISE BIKIN BANYAK BUKU DARE KEGILAAN MAMAD SAAT NGARANG QORAN DARE HASIL DENGER2 DONGENG N NYONTEK SANA-SINI. HA...7X

surah / surat : Ad-Dukhaan Ayat : 14
14. kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila[1373]".

[1373] Nabi Muhammad SAW dituduh menerima pelajaran dari seorang yang bukan bangsa Arab bernama Addas yang beragama Kristen. 

GA PERCAYE ? LIAT AJE BUKTINYE DI

JADE ESLAM SEBENERNYE CUME AGAMA HASIL KLIPING MAMAD AJE KOK. HA...7X JADI MUNGKIN MAMAD ADALAH ORANG PERTAMA YANG MENGUMPULKAN KLIPING BUAT BIKIN AGAMA ESLAM. HA...7X

makenye murtad dare eslam ari ini juga tauk. ha...7x
---------------------------------

INI DAFTAR BUKU BAGUS YANG SEBAENYE LO BELI N BACA. HA...7X
1. CHRIST, MUHAMMAD AND I by Mohammad Al Ghazoli 
  by Mark A. Gabriel
by Craig Winn 
4. LEFT BEHIND by Jerry B. Jenkins 
5. LEFT BEHIND by Tim F. LaHaye 
6. ISLAMIC INVASION by Robert A. Morey 
8. Antichrist: Islam's Awaited Messiah by Joel Richardson 
11. Islam: In Light of History By Rafat Amari
14. The Torn Veil by Gulshan Esther 
15. Why I Am Not a Muslim by Ibn Warraq 
16. Why I Am Not A Moslem by Dr. Peter S. Ruckman 
20. Islam And The Jews: The unfinished battle by Mark A. Gabriel 
22. Slavery, Terrorism and Islam by Peter Hammond 
24. Islam Exposed by Floyd McElveen 
27. The Destiny of Islam in the End Times by Faisal Malick 
28. 10 Amazing Muslims Touched by God by Faisal Malick 
32. The Hidden Life of The Prophet Muhammad by Dr. A. A. Ahmed 
34. Islam in the End Times by Ellis H. Skolfield
35. Muhammad is The Antichrist by Cole Steele 
36. Islam - The Dark Night Of Humanity by G. P. Geoghegan 
38. What the Koran Really Says by ibn warraq
    43. Iran: Desperate for God by The Voice of the Martyrs 


LO CUKUP BACA BEBERAPA AJE DARE REKOMENDASI BUKU DI ATAS. MAKA LO AKAN KAGET NGELIAT BETAPA JAHATNYE ESLAM. HA...7X

YAH JELAS JAHAT LAH KARNA ALLAH SWT ADALAH IBLIS N MAMAD ADALAH ANTIKRIS. HA...7X

SEBENERNYE SIH, ALLAH SWT PIKTIP ALIAS BERHALA DEWA BULAN ARAB N DI ISRAEL NAMANYE BAAL. HA...7X

N JIBRIL ADALAH IBLIS YANG MENYAMAR SBAGE MALAIKAT TERANG.

2 KORINTUS 11:14-15

14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat Terang. 

15 Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 


FATHER - GOD

Yesus.
 1. Jesus Christ: The Real Story by United Church of God 
6. Jesus Humanity and the Trinity by Kathryn Tanner
9. Jesus Christ, Disciplemaker by Bill Hull 
11. Life of Christ by Fulton J. Sheen 
16. The Cross of Christ by John Stott 
17. Jesus for the Non-Religious by John Shelby Spong


Trinity.
3. Trinity by Joseph F. Girzone
8. The Trinity (Guides to Theology) by Roger E. Olson
9. The Biblical Doctrine of the Trinity by B.B. Warfield 


Holy Spirit.
1. Good Morning, Holy Spirit by Benny Hinn 
3. Baptism in the Holy Spirit by Derek Prince 
4. Experiencing The Holy Spirit by MURRAY ANDREW 
7. 7 Things The Holy Spirit Will Do In You by Pastor Chris Oyakhilome PhD 
others.
1. The Purpose Driven Life by Rick Warren 
3. The World On Fire by Rick Joyner 
5. The Final Quest by Rick Joyner 
7. Epic Battles of the Last Days by Rick Joyner 
8. The Prophetic Ministry by Rick Joyner 
9. The Harvest by Rick Joyner 
11. He Came To Set The Captives Free by Rebecca Brown 
12. Becoming A Vessel Of Honor by BROWN REBECCA 
13. Prepare For War by BROWN REBECCA 
14. The Gifts of the Body by Rebecca Brown 
15. Unbroken Curses by Rebecca Brown 
16. Church of Lies by Flora Jessop 
19. When God's Purpose Becomes Personal by Matthew Omaye Ajiake 
Buy new: $14.39 / Used from: $7.95
22. Blessing or Curse: You Can Choose by Derek Prince 
23. Secrets of a Prayer Warrior by Derek Prince 
24. Does Your Tongue Need Healing? by Derek Prince 
27. Entering The Presence Of God by Derek Prince 
33. Snakes in the Lobby by Scott MacLeod 
34. Why I Am A Christian by John Stott
36. Demons in the Church by Ellis H. Skolfield


41. The Bible Code by MichaelDrosnin 
42. Bible Code II: The Countdown by Michael Drosnin 
43. Bible Code III: Saving the World by Michael Drosnin 
45. Bible Code Bombshell by R. Edwin Sherman 

KALO MO NGELIAT YANG LEBIH BANYAK MAKA KLIK DI SINI :


---------------------------------


My blogs are now at the click of a variety of countries including Indonesia, the United States, Britain, Germany, France, Russia, Canada, India, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Syria, Egypt, Australia, New Zealand, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Singapore, China, Taiwan, Argentina, Colombia, Serbia, Morocco, Algeria, Brazil, Moldova, Macedonia, Netherlands, Spain, South Korea, Timor Leste, Norway, Belgium, Romania, Vietnam, Bulgaria, Albania, Azerbaijan, Mexico, Venezuela, Swedish, Irish, Turkey, Italy, Cile, Austria, and others.

Here's a list of my blogs:so help me with prayer and purchase books written by me.

Here's a list of my books: 

English Version :

BELI BUKU GUE NYOK. ha...7x
Biar gue bisa full time menyebarkan injil.
BIAR NAMA YESUS DITINGGIKAN DAN DIMULIAKAN DI SELURUH BUMI. HA...7X

Filipi 2:5-11
5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 
7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 
10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
11 dan segala lidah mengaku: ''Yesus Kristus adalah Tuhan,'' bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

TRANSFER UANG PEMBELIAN BUKU/HAK LISENSI KE :

Richard Nata
Bank Central Asia, Tbk, Indonesia
002-157-6394

SETELAH ITU KIRIM EMAIL DISERTAI BUKTI TRANSFER KE  
guerich007@gmail.com

ATAU SMS KE 62-8889910822 ( SMS ONLY, NO PHONE CALL ).

Jangan lupa, beritahukan buku apa yang anda beli dari kami.

LORD JESUS BLESS YOU

AMEN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...