Wednesday, July 23, 2014

penipuan mamad : jibril mirip Dihyah Al-Kalbi. Ha...7x


Friday, August 12, 2011


Dihyah & malaikat Jibril


Dari Jabir bin Abdullah r.a, sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda :

"Telah diperlihatkan para nabi kepadaku..

Adapun Musa a.s bagaikan seorang lelaki dari suku Syanu'ah (kabilah dari Yaman, bentuk tubuh mereka tidak gemuk dan tidak kurus -sederhana).

Aku melihat Isa bin Maryam a.s. ternyata orang yang pernah kulihat yang lebih mirip kepadanya adalah 'Urwah bin Mas'ud (Urwah bin Mas'ud as-Tsaqafi adalah sahabat Rasulullah s.a.w. utusan kaum Quraisy kpd Rasulullah s.a.w pd perjanjian Hudaibiyah dan memeluk Islam pada 9H).

Dan aku melihat Ibrahim a.s. ternyata orang yang pernah kulihat yang lebih mirip kepadanya adalah sahabat kalian ini (iaitu Nabi Muhammad s.a.w sendiri).
Aku juga melihat malaikat Jibril a.s. ternyata orang yang pernah kulihat yang lebih mirip kepadanya adalah Dihyah"

Sahih diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'ad, dari Laits bin Said, dari Abu Zubair yang bersumberkan dari Jabir bin Abdullah.
Sahih Muslim 167/271, Sunan Tirmidzi 3639 (Imam Tirmidzi berpendapat hadis ini hasan shahih gharib)

***********

Dihyah ibnu al-Khalifatu al-Kalbiy : adalah sahabat Rasulullah s.a.w yang mengikut jihad selepas perang Badar, ia berwajah tampan.

Kerana tampannya beliau, kadangkala beliau menutup wajahnya agar tidak menjadi fitnah bagi kaum wanita.

Beliau juga merupakan salah seorang yang mengikuti bai'atur Ridhwan.

Kadangkala Jibril datang menjumpai Rasulullah s.a.w menyerupai Dihyah.

Dihyah singgah di Syam lalu menetap di Mizzah hingga wafat pada zaman Muawiyyah.

Dihyah merupakan utusan Rasulullah s.a.w utk menemui Heraclius di Himsh.

*Kerana tampannya beliau, kadangkala beliau menutup wajahnya agar tidak menjadi fitnah bagi kaum wanita. - comelkan?

SubhanAllah.. indahnya ciptaan Allah ^^
seorang lelaki yang takut akan fitah wanita.. tapi kita zaman sekarang sibuk nak tayang2 keindahan.. Astaghfirullah..
sumber : http://myflyingkite.blogspot.com/2011/08/dihyah-malaikat-jibril.html

Dihyah Kalbi
From Wikipedia, the free encyclopedia
For the 13th-century Moorish Islamic scholar, see Ibn Dihya al-Kalby.

Nabi Dahi, traditional burial place of Dihyah Kalbi (Wahi al-Kalbi)
Dihyah (or Dahyah) Wahi al-Kalbi (Arabicدحية الكلبى‎) was the envoy who delivered Islamic prophet Muhammad's message to the Roman Emperor Heraclius[1]
According to Muhammad's wife Aisha, he saw Jibril twice “in the form that he was created” and on other occasions as a man resembling Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi, an extraordinarily handsome disciple of Muhammad.
Two similar narrations have been recorded through Abu Uthman in Sahih al-Bukhari that reports an incident witnessed by Muhammad's wife Um Salama:
Kalbi was the paternal ancestor of Medieval Moorish scholar Ibn Dihya al-Kalby.

References[edit]

  1. ^ The Message
  2. ^ USC "Religious Texts"Sahih al-Bukhari, Retrieved on 2009-4-11.
  3. ^ USC "Religious Texts"Sahih al-Bukhari, Retrieved on 2009-4-11
sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Dihyah_Kalbi

Pria Tampan dari Madinah

Pria Tampan dari Madinah

Pria tampan nan rupawan itu berasal dariMadinah. Nama lengkapnya Dihyah Bin Khalifah bin Farwah Al-Kalbi al-Qaddhai. Namun penduduk Madinah lebih mengenalnya dengan nama Dihyah Al-Kalbi. Sahabat anshar ini memiliki fisik sempurna dan penampilan menawan yang membuatnya populer dan terkenal. Kala ia muncul di keramaian, selalu mencuri perhatian. Konon, tiap melewati jalanan Madinah, para gadis tiba-tiba keluar rumah sambil mencuri-curi pandang.
Menurut penuturan ahli sirah, Nabi Muhammad SAW adalah pria paling tampan dari Makkah. Sedangkan Dihyah Al-Kalbi merupakan penduduk Madinah yang paling tampan. Saat kedua insan itu sedang bersama-sama, para sahabat seakan melihat dua simbol keindahan dari golongan muhajirin dan anshar menyatu. Siapa yang mengira di pelosok gurun pasir yang panas, terdapat unsur-unsur keindahan yang patut dikagumi.
Kendati demikian, Dihyah Al-Kalbisadar bahwa nilai seorang muslim bukan pada penampilannya fisiknya, melainkan hati dan takwa. Tanpa hal itu,manusia tidak bernilai di hadapan Rabbnya. Inilah standar kualitas muslim yang sebenarnya. Mengukur seseorang bukan dari apa yang ia lakukan. Oleh karenanya, Dihyah Al-Kalbi berusaha meraih kesempurnaan amal setelah memiliki kesempurnaan fisik.
Dihyah Al-Kalbimasuk Islam pada tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah. Ahli sejarah menulis bahwa ia telah bersyahadat sebelum peristiwa Perang Badar tahun 2 H. Hanya saja ia tidak ikut dalam perang tersebut dan baru terjun pada Perang Uhud. Dalam peristiwa itu, Dihyah ikut memanggul beratnya perjuangan mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy.Setelah itu, ia tidak mau absen dalam kancah jihad, bahkan setelah Rasulullah tiada. Buktinya, ia ikut serta dalam Perang Yarmuk yang terjadi pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu Dihyah memutuskan untuk menetap di bumi Syam hingga wafat.
Ada cerita lain di balik ketampanan Dihyah. Menurut riwayat yang sahih, malaikat Jibril kerap turun ke bumi dengan menyaru rupanya. Alkisah, dalam perang ahzab, setelah Rasulullah memastikan kaum musyrikin benar-benar meninggalkan Madinah, beliau pulang ke rumahnya dengan tenang. Tiba-tiba, malaikat Jibril turun membawa perintah dari langit untuk menghukum kaum Yahudi Bani Quraidzah.
Aisyah bertanya, “Rasulullah, siapa yang berbicara dengan anda tadi?”
“Kamu bisa melihatnya?” Nabi balik bertanya.
“Ya.”
“Mirip siapakah orang yang kamu lihat tadi?” tanya Rasulullah kembali.
Aisyah menjawab, “Ia mirip Dihyah Al-Kalbi.”
Rasulullah lalu menjelaskan siapa sebenarnya sang tamu. “Ia adalah jibril yang turun membawa perintah agar aku segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidzah.”
Salah satu misi penting yang pernah diemban Dihyah ialah menyampaikan surat nabi kepada Heraclius, kaisar Byzantium. DIipenghujung tahun 6 H, Rasulullah mengirim surat kepada para raja di Jazirah Arab dan sekitarnya guna mengajak mereka masuk Islam. Nabi memilih sahabat tertentu sebagai duta yang akan menyampaikan pesan-pesan tersebut.
Misalnya, Adi bin Hatim ditugaskan membawa surat ke Muqauqis, Raja Mesir karena ia pernahmemeluk agama nasrani. Muqaiqis tak hanya raja bagi bangsa Koptik, ia turut menjadi pemuka agama kristen bagi mereka. Pengalaman Adi bin Hatim sebagai penganut nasrani akan bermanfaat saat berdiplomasi dengan Muqauqis.
Untuk menyampaikan surat kepada Kisra, Rasulullah memilih Abdullah bin Khudzafah As-Sahmi. Sahabat yang satu ini pintar bernegosiasi dan bermental baja. Nabi memilihnya untuk meredam kesombongan Imperium Persia yang berumur ribuan tahun.
Sedangkan Dihyah Al-Kalbimendapat mandat menemui Heraclius karena ia cerdas dan tampan. Bangsa Romawi terkenal sebagai bangsa pemuja keindahan. Hal itu bisa dilihat dari karya seni dan arsitektur bangunan romawi yang artistik. Secara tersirat, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa orang Islam juga indah, tidak brutal dan mengesankan.
Dihyah ditugaskan seorang diri karena misi yang diembannya bersifat rahasia. Rasulullah SAW menginstruksikan agar ia datang lebih dulu ke Bushra danmenemui Harits bin Abu Syammar Al-Ghassaniy, sang pemimpin Bushra. Harits akan membantu Dihyah menyampaikan surat itu kepada Heraclius. Kebetulan, waktu itu Heraclius berziarah ke Baitul Maqdis dalam rangka menunaikan nadzar.
Pada akhirnya Dihyah Al-Kalbi berhasil bertatap muka langsung dengan Heraclius. Disampaikannya surat dakwah dari Nabi SAW kepadanya.Sang kaisar membuka surat tersebut dengan pelan. Terdapat tanda stempel bertuliskan “Muhammad Rasul Allah”. Kata “Allah” ditulis paling atas. Berikutnya tertulis kata “Rasul” dan kata “Muhammad”. Isi surat tersebut sebagai berikut:
“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Dari Muhammad hamba Allah dan utusan-Nya.Kepada HeracliusPenguasa Negara Romawi. Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar.Adapun sesudah itu, sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam. Masuklah ke agama Islam, niscaya engkau selamat. Masuk Islamlah, Allah akan memberi pahala kepadamu dua kali. Maka jika engkau berpaling, sesungguhnya kamu akan mendapat dosa-dosa segenap rakyatmu.
Dan, wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu kita tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah, “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah) (QS. Ali Imran : 64)
Surat Nabi SAW itu terus dibacakan hingga selesai. Heraclius lalu memanggil Dihyah Al-Kalbi bersama sang Uskup Agung yang memahami Kitab Inzil. Dibacakan sekali lagi surat itu kepadanya.
“Inilah yang selalu kita tunggu-tunggu, dan Nabi kita Isa sendiri telah memberitahukan kita lama dulu!”Kata Uskup Agung itu kepada Heraklius.
“Apa pendapatmu? Apa yang harus aku lakukan?” Tanya Kaisar dengan raut muka bingung.
Sang uskup menjawab, “Kalau engkau tanya pendapatku, aku tentu akan mempercayainya dan akan mengikuti ajarannya.”
“Tetapi posisiku serba salah”, kata Kaisar, “Jika aku ikut nasihatmu, akan hilanglah kerajaanku!”
Heraklius termenung sesaat. Ia meminta Dihyah mendekat. “Sampaikanlah berita kepada pemimpinmu, bahwa aku tahu dia memang benar Nabi. Tetapi apa daya, aku tak dapat buat apa-apa, karena aku tidak ingin ditumbangkan dari kerajaanku dan dibunuh!”
Dihyah menyimak kata-kata Kaisar Heracliusdengan seksama. Dihyah melihat kejujuran dalam kata-kata Heraclius yang meluncur dari lubuk hati terdalam. Amanat Kaisar Byzantium tersebut disampaikan Dihyah kepada Rasulullah.  Rasulullah memahami posisi Heraclius turut mendoakan hidayah untuk sang Kaisar dan agar tahtanya tetap terjaga. [ali]

sumber : http://www.arrisalah.net/2014/02/01/pria-tampan-dari-madinah/

tau ga seh lo.

MAMAD DENGAN SEENAK JIDATNYE NGARANG KEK GINI.

Musa a.s bagaikan seorang lelaki dari suku Syanu'ah (kabilah dari Yaman, bentuk tubuh mereka tidak gemuk dan tidak kurus -sederhana).

Aku melihat Isa bin Maryam a.s. ternyata orang yang pernah kulihat yang lebih mirip kepadanya adalah 'Urwah bin Mas'ud (Urwah bin Mas'ud as-Tsaqafi adalah sahabat Rasulullah s.a.w. utusan kaum Quraisy kpd Rasulullah s.a.w pd perjanjian Hudaibiyah dan memeluk Islam pada 9H).

Dan aku melihat Ibrahim a.s. ternyata orang yang pernah kulihat yang lebih mirip kepadanya adalah sahabat kalian ini (iaitu Nabi Muhammad s.a.w sendiri).
Aku juga melihat malaikat Jibril a.s. ternyata orang yang pernah kulihat yang lebih mirip kepadanya adalah Dihyah"

N IDEOTNYE ESLAM2 PERCAYE BEGETO AJE LAGI. HA...7X

TRUS KEIDEOTAN MAMAD LAENNYE ADALAH DIE BILANG KALO DIE LIAT JIBRIL DALEM 2 WUJUD.
1. WUJUD ASLI, SAAT JIBRIL DICIPTAIN YAITU MONSTER BERSAYAP 600. HA...7X

Abu Ishaq asy-Syaibaniy berkata; Aku bertanya kepada Zirra bin Hubaisy tentang firman Allah Ta’ala QS an-Najm ayat 9-10: “Fa kaana qaaba qausaini aw adnaa. Fa awhaa ilaa ‘abdihii maa awhaa” (“Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) sedekat dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan”). Dia berkata, telah bercerita kepada kami Ibnu Mas’ud bahwa Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam telah melihat Jibril yang memiliki enam ratus sayap”. (Bukhari, Muslim).
2. N JIBRIL NYANG NYAMAR JADI  Dihyah Al-Kalbi. Ha...7x

WOI... KAPIR ESLAM....

SADAR TAUK.

JIBRIL ENTU BUKAN MALEKAT TAPI MONSTER KARNE BERSAYAP 600. HA...7X

SEDANGKAN MALEKAT CUME PUNYE SAYAP 2, 3, 4.

surah / surat : Faathir Ayat : 1
Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

karne jibril monster alias setan mangkenye isi qoran ga jauh2 dare pade menghalalkan semue nyang dilarang ma YAHWE ( TUHAN ).

perbedaan YAHWE N olo wts. ha...7x http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2013/02/perbedaan-yahwe-n-olo-wts-ha7x.html

TRUS JIBRIL NYURUH KAPIR ESLAM PERANG N BUNUH ATO DIBUNUH. HA...7X

HUKUM UTAMA OLO, BUNUH ATAU DIBUNUH. HA...7X http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2014/04/hukum-utama-olo-bunuh-atau-dibunuh-ha7x.html

BUKTI TIPU2 ALLOH http://antikrismuhammad.blogspot.com/2012/02/bukti-tipu2-alloh-swt-bukti-tipu2-alloh.html

BUKTI ESLAM AGAMA PALING JAHAT SEDUNIA. HA...7X http://antikrismuhammad.blogspot.com/2013/07/bukti-eslam-agama-paling-jahat-sedunia.html

murtad dare eslam nyok. ha...7x  http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2013/07/murtad-dare-eslam-nyok-ha7x.html

YBU AMEN

=========================================

INI DAFTAR BUKU BAGUS YANG SEBAENYE LO BELI N BACA. HA...7X
1. CHRIST, MUHAMMAD AND I by Mohammad Al Ghazoli 
  by Mark A. Gabriel
by Craig Winn 
4. LEFT BEHIND by Jerry B. Jenkins 
5. LEFT BEHIND by Tim F. LaHaye 
6. ISLAMIC INVASION by Robert A. Morey 
8. Antichrist: Islam's Awaited Messiah by Joel Richardson 
11. Islam: In Light of History By Rafat Amari
14. The Torn Veil by Gulshan Esther 
15. Why I Am Not a Muslim by Ibn Warraq 
16. Why I Am Not A Moslem by Dr. Peter S. Ruckman 
20. Islam And The Jews: The unfinished battle by Mark A. Gabriel 
22. Slavery, Terrorism and Islam by Peter Hammond 
24. Islam Exposed by Floyd McElveen 
27. The Destiny of Islam in the End Times by Faisal Malick 
28. 10 Amazing Muslims Touched by God by Faisal Malick 
32. The Hidden Life of The Prophet Muhammad by Dr. A. A. Ahmed 
34. Islam in the End Times by Ellis H. Skolfield
35. Muhammad is The Antichrist by Cole Steele 
36. Islam - The Dark Night Of Humanity by G. P. Geoghegan 
38. What the Koran Really Says by ibn warraq
    43. Iran: Desperate for God by The Voice of the Martyrs 


LO CUKUP BACA BEBERAPA AJE DARE REKOMENDASI BUKU DI ATAS. MAKA LO AKAN KAGET NGELIAT BETAPA JAHATNYE ESLAM. HA...7X

YAH JELAS JAHAT LAH KARNA ALLAH SWT ADALAH IBLIS N MAMAD ADALAH ANTIKRIS. HA...7X

SEBENERNYE SIH, ALLAH SWT PIKTIP ALIAS BERHALA DEWA BULAN ARAB N DI ISRAEL NAMANYE BAAL. HA...7X

N JIBRIL ADALAH IBLIS YANG MENYAMAR SBAGE MALAIKAT TERANG.

2 KORINTUS 11:14-15

14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat Terang. 

15 Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 


FATHER - GOD

Yesus.
 1. Jesus Christ: The Real Story by United Church of God 
6. Jesus Humanity and the Trinity by Kathryn Tanner
9. Jesus Christ, Disciplemaker by Bill Hull 
11. Life of Christ by Fulton J. Sheen 
16. The Cross of Christ by John Stott 
17. Jesus for the Non-Religious by John Shelby Spong


Trinity.
3. Trinity by Joseph F. Girzone
8. The Trinity (Guides to Theology) by Roger E. Olson
9. The Biblical Doctrine of the Trinity by B.B. Warfield 


Holy Spirit.
1. Good Morning, Holy Spirit by Benny Hinn 
3. Baptism in the Holy Spirit by Derek Prince 
4. Experiencing The Holy Spirit by MURRAY ANDREW 
7. 7 Things The Holy Spirit Will Do In You by Pastor Chris Oyakhilome PhD 
others.
1. The Purpose Driven Life by Rick Warren 
3. The World On Fire by Rick Joyner 
5. The Final Quest by Rick Joyner 
7. Epic Battles of the Last Days by Rick Joyner 
8. The Prophetic Ministry by Rick Joyner 
9. The Harvest by Rick Joyner 
11. He Came To Set The Captives Free by Rebecca Brown 
12. Becoming A Vessel Of Honor by BROWN REBECCA 
13. Prepare For War by BROWN REBECCA 
14. The Gifts of the Body by Rebecca Brown 
15. Unbroken Curses by Rebecca Brown 
16. Church of Lies by Flora Jessop 
19. When God's Purpose Becomes Personal by Matthew Omaye Ajiake 
Buy new: $14.39 / Used from: $7.95
22. Blessing or Curse: You Can Choose by Derek Prince 
23. Secrets of a Prayer Warrior by Derek Prince 
24. Does Your Tongue Need Healing? by Derek Prince 
27. Entering The Presence Of God by Derek Prince 
33. Snakes in the Lobby by Scott MacLeod 
34. Why I Am A Christian by John Stott
36. Demons in the Church by Ellis H. Skolfield


41. The Bible Code by MichaelDrosnin 
42. Bible Code II: The Countdown by Michael Drosnin 
43. Bible Code III: Saving the World by Michael Drosnin 
45. Bible Code Bombshell by R. Edwin Sherman 

KALO MO NGELIAT YANG LEBIH BANYAK MAKA KLIK DI SINI :


---------------------------------


My blogs are now at the click of a variety of countries including Indonesia, the United States, Britain, Germany, France, Russia, Canada, India, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Syria, Egypt, Australia, New Zealand, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Singapore, China, Taiwan, Argentina, Colombia, Serbia, Morocco, Algeria, Brazil, Moldova, Macedonia, Netherlands, Spain, South Korea, Timor Leste, Norway, Belgium, Romania, Vietnam, Bulgaria, Albania, Azerbaijan, Mexico, Venezuela, Swedish, Irish, Turkey, Italy, Cile, Austria, and others.

Here's a list of my blogs:so help me with prayer and purchase books written by me.

Here's a list of my books: 


English Version :


BELI BUKU GUE NYOK. ha...7x
Biar gue bisa full time menyebarkan injil.
BIAR NAMA YESUS DITINGGIKAN DAN DIMULIAKAN DI SELURUH BUMI. HA...7X

Filipi 2:5-11
5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 
7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 
10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
11 dan segala lidah mengaku: ''Yesus Kristus adalah Tuhan,'' bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

TRANSFER UANG PEMBELIAN BUKU/HAK LISENSI KE :

Richard Nata
Bank Central Asia, Tbk, Indonesia
002-157-6394

SETELAH ITU KIRIM EMAIL DISERTAI BUKTI TRANSFER KE  
guerich007@gmail.com

ATAU SMS KE 62-8889910822 ( SMS ONLY, NO PHONE CALL ).

Jangan lupa, beritahukan buku apa yang anda beli dari kami.

LORD JESUS BLESS YOU


AMENRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...